Hvordan starte et nytt sportsarrangement

Det er spennende å starte et nytt løp eller idrettsarrangement. Du gjør noe positivt for lokalsamfunnet ved å gi enkeltpersoner en mulighet til å komme sammen og gjøre noe bra for kropp og sinn! Så bra gjort for å bringe noe positivt inn i verden! 

I denne artikkelen vil vi guide deg gjennom noen av stegene du må ta når du starter et nytt løp, enten det er et løp, et sykkelritt eller en annen type idrett. Løp er selvsagt idrettsspesifikke, men det er noen grunnleggende ting som alle løpsarrangører bør ha i bakhodet. 

For det første, hva slags løp skal du arrangere? 

Trinn 1. Bestem sportstype og tema 

Skal arrangementet være et løp, et sykkelritt eller noe annet? Hva håper du å oppnå med dette arrangementet? Det kan for eksempel være å øke bevisstheten om en bestemt sak, fremme trening eller generere inntekter til organisasjonen. Det er viktig å være tydelig på hva som er formålet og målet med løpet. Har løpet et tema?

Hvis du arrangerer et veldedighetsløp, hva er det veldedige formålet, og hvordan kan du innlemme denne ånden i arrangementet? Mustaschmilen i Sverige er for eksempel et årlig løp der 50 % av billettprisen går til veldedighet (den svenske prostatakreftforeningen), og overskuddet går til kampen mot prostatakreft. Løperne i løpet bærer ofte bart for å fremme saken ytterligere. 

Trinn 2. Bestem deg for dato og sted

Finn det perfekte tidspunktet i kalenderen ved å unngå kollisjoner med andre store arrangementer i området. En måte å gjøre dette på er å sjekke løpskalendere for din idrettsgren og andre store arrangementer. Det er ofte en god idé å legge arrangementet til en helg eller i en ferieperiode, slik at flere har mulighet til å delta. 

Trinn 3. Utform løpsruten 

Lag et kart over ruten! Inkluder sjekkpunkter, hjelpestasjoner og andre viktige detaljer. Tenk på hvor du kan tilby parkering, eller planlegg en bussrute i nærheten slik at deltakerne kan komme seg dit med offentlig transport. 

Noen spørsmål deltakerne vil ønske å vite på løpsdagen: 

  • Hvor henter jeg løpsutstyret mitt?
  • Hvor er start- og mållinjen?
  • Hvor er det vannstasjoner?
  • Hvor får jeg medisinsk hjelp hvis jeg trenger det?
  • Hvor er toalettene?
  • Hvor kan jeg legge igjen tingene mine?
  • Hvor kan jeg kjøpe vann, mat og ekstrautstyr?
  • Hvor kan jeg parkere? Hvilken holdeplass skal jeg gå av på?

Sørg for at følgende er avmerket på et kart som deltakerne får tilgang til før arrangementet. 

Trinn 4. Organiser tillatelser og forskrifter

Det er noen juridiske krav og forskrifter knyttet til det å arrangere et løp. Kort sagt må du sørge for at deltakerne er trygge!

Tillatelser og rettigheter

Ta kontakt med relevante lokale myndigheter, for eksempel kommunen eller fylkeskommunen, for å få de nødvendige tillatelsene for løpet. Det kan hende du trenger tillatelse til å stenge veier, bruke parker eller andre offentlige anlegg. 

Forsikring

Vurder å kjøpe en ansvarsforsikring for å beskytte deg selv og organisasjonen din mot potensielle ulykker eller skader under løpet. Ta kontakt med forsikringsleverandører som har erfaring med å dekke idrettsarrangementer. 

Du bør også tilby forsikring til deltakerne. Som arrangør kan du for eksempel velge å tilby refunderbar booking, vi samarbeider med Refund Protect, og overføringsregistrering slik at deltakerne kan overføre billettene sine til noen andre hvis de ikke kan delta. Les mer om rettferdige retningslinjer for refusjon her.

Medisinsk støtte

Sørg for medisinsk personell og førstehjelpsstasjoner langs ruten. Det er viktig å ha medisinsk personell i beredskap for å håndtere eventuelle nødsituasjoner.

Sikkerhet

Avhengig av arrangementets størrelse kan det være nødvendig å leie inn sikkerhetspersonell for å håndtere folkemengden og ivareta sikkerheten til deltakere og tilskuere.

Trinn 5. Tiltrekke deltakere med markedsføring 

Hvordan får du ut budskapet og tiltrekker deg deltakere? Vellykket markedsføring kan være avgjørende for arrangementet ditt. Markedsføring handler om å å forstå og oppfylle behovene og ønskene til målgruppen din. Her er noen ideer til deg som vil starte et hyggelig løpsarrangement:

Du bør bruke sosiale medier, nettsider og e-postmarkedsføring for å nå ut til et bredere publikum, og plakater for å markedsføre løpet lokalt. Mange ganger kan det være en stor fordel å nå ut i flere kanaler. Derfor tilbyr vi våre egne markedsføringspakker for alle som ønsker å arrangere et nytt løp med hjelp fra RaceID-fellesskapet.

Du kan også ta kontakt med lokale medier for å få omtale av arrangementet for å skape interesse og begeistring, og samarbeide med lokale bedrifter for å spre budskapet. 

Vurder å inngå samarbeid med sponsorer for økonomisk støtte, da bedrifter ofte setter pris på muligheten til å knytte merkevaren sin til et samfunnsarrangement. Det er alltid en vinn-vinn-situasjon!

Trinn 6. Deltakernes resultater og tidtaking av løpet

Deltakerne forventer å få nøyaktige tidtakingsresultater for løpet, og dette er en av motivasjonsfaktorene for å delta i et løp. Derfor bør du som arrangør velge et pålitelig tidtakingssystem for å spore deltakernes tider.

Ulike tidtakingssystemer har sine fordeler. Mange store løp velger chip-tidtaking, og for mindre løp kan en tidtakingsapp være en god løsning. 

Trinn 7. Å ha et team 

Det er mange oppgaver du trenger hjelp til før og på løpsdagen. Du trenger et ledelsesteam med ansvar for ansvar for logistikk, koordinering, sikkerhet og deltakerservice, og nok frivillige nok frivillige som hjelper til med ulike oppgaver. Frivillige vil ofte hjelpe til med påmelding til arrangementet, hjelpestasjoner og mer. Du kan lese mer om de ulike rollene i en arrangementsledelse. arrangementsledelsesteam og også spesifikt om hvordan du finner frivillige.

Med disse stegene har du fått en bedre oversikt over hva som kreves for å starte et nytt løpsarrangement. Husk at veien fra den første ideen til et godt gjennomført løpsarrangement kan være utfordrende, men belønningen er vel verdt innsatsen. Lykke til, og god konkurranse!

Vi håper du likte denne artikkelen. Gi oss beskjed hvis du trenger hjelp til å organisere ditt neste løpsarrangement!