Utholdenhetsløpsbransjen: tilbakeblikk på 2022 og mine tanker om 2023

RaceIDs administrerende direktør Erik Sjöbeck gir oss en grundig gjennomgang av året som har gått og reflekterer over hvordan 2023 vil se ut i bransjen for langdistanseløp og massedeltakelse. 

Det har vært et interessant år i langdistanseløpsbransjen. Da vi gikk inn i 2022, hadde hele miljøet høye forventninger etter et par år med restriksjoner under Covid. 2022 var året da alle skulle komme tilbake til startstreken. Dessverre skjedde ikke akkurat dette. Vi så at mange løp endelig kom sterkt tilbake, men den generelle trenden var færre deltakere totalt sett, og dette tvang noen løp til å avlyse helt. 

Hvor er bransjen etter to pandemiår og et 2022 med post-Covid-syndrom? 

Det er virkelig vanskelig å si med lavkonjunkturen rett rundt hjørnet. Løp som har åpnet for påmelding for 2023 ser en bedre trend. Også med tanke på at samfunnet har beveget seg tilbake til normalitet, kan vi alle håpe på et bedre løpsår. Vi ser imidlertid også at løpene er usikre på hvordan de skal sette opp arrangementene sine i det kommende året, ettersom de foregående årene har presset noen arrangører til et punkt der de har ingen eller liten organisasjon til å begynne med eller har mistet motivasjonen helt.

Hos RaceID kan vi bekrefte begge disse trendene samtidig. De rittene som tåler denne fasen og overlever et nytt usikkert år i 2023, vil styrke sin posisjon i rittkalenderen. Samtidig er det sannsynlig at mange ritt vil forsvinne permanent fra rittkalenderen. Når alt dette er sagt, åpner det opp for at nye løp kan ta plass i kalenderen. Bransjen som har vokst jevnt og trutt de siste 25 årene (før Covid) som en del av megatrenden innen helse, har fortsatt en lysende fremtid ettersom folk søker etter alternative aktiviteter til en skjermdrevet hverdag.

For å sitere Chris Robbsom er en anerkjent foredragsholder, forsker og forfatter innen masseidrettsbransjen: "Den positive effekten av utholdenhets- og massedeltakelsesarrangementer på folks liv er mye større enn vi tror - den sammensatte ringvirkningen kan være opptil 1:200!"

Den positive effekten langdistanseløp har på samfunnet er mye større enn vi tror, og må fortsatt bevises. 

Mine tanker om langdistanseløpsbransjen i 2023  

2023 har utsikter til å bli et bedre år enn 2022, men usikkerheten rundt økonomien ligger over det som ellers ser ut til å bli et lovende år. Her er mine spådommer for 2023:

  • Forsinkede registreringer har vært en trend i flere år nå, og pandemien har akselerert trenden ytterligere. Denne trenden er en stor hodepine for alle løpsarrangører, ettersom den gjør det svært vanskelig å planlegge løp. Selv enkle ting som antall startnummer, antall forfriskninger eller hvor stort det medisinske teamet må være, er vanskelig å planlegge når man ikke vet hvor mange deltakere det blir, selv en uke før selve arrangementet. Det beste du som deltaker kan gjøre er å melde deg på tidlig. Det vil hjelpe arrangørene mye!

    For arrangører kan vi se at det finnes to vanlige tiltak for å forhindre sen registrering, og det er svært sannsynlig at disse vil bli brukt i større utstrekning i 2023;

    • Prisene for tidlig påmelding vil være en måte for arrangørene å gi deltakerne insentiver til å melde seg på tidlig. Forvent bedre early bird-priser og mer kommunikasjon når et løp nærmer seg et høyere prisnivå.
    • Sen påmelding/påmelding på løpsdagen vil oppleve større prisøkninger. Noen løp har implementert en modell med en betydelig prisøkning på løpsdagen som et tiltak for å få deltakerne til å registrere seg tidligere. Jeg tror vi kommer til å se flere løp som prøver dette, med mål om å kommunisere tydelig til deltakerne at de bør melde seg på før løpsdagen.
  • Deltakerne kommer tilbake, men ikke alle. I 2022 så vi at de lojale deltakerne kom tilbake og noen av de mindre hyppige deltakerne. Jeg tror at denne trenden vil fortsette i det nye året, men comebacket etter pandemien vil ta tid. 2023 ser ut til å bli bedre enn 2022, men jeg forventer ikke at vi kommer tilbake på tallene fra 2019. Det er mange grunner til dette, men én ting er at det vil ta tid å motivere sovende deltakere tilbake til startstreken. Dette er imidlertid en bransjeutfordring som det jobbes med på mange fronter og med mange initiativer på trappene.
  • Strømlinjeformede arrangementer. Etter hvert som deltakerne melder seg på sent og prisene generelt går opp, vil vi se at løpsarrangementene strømlinjeformes. Alle løpsarrangører vil selvsagt håndtere dette forskjellig, men effekten av usikkerheten vil sannsynligvis få arrangørene til å bruke mindre penger på ting som ligger utenfor kjernen av arrangementet. Samtidig blir deltakerne stadig mer kresne og er på jakt etter opplevelser i stedet for opplevelser i stedet for bare løp. - Så for de arrangementene som ønsker en fast plass i kalenderen, er det viktig å tenke på deltakeropplevelsen rundt løpet for å sikre et bærekraftig løp og en bærekraftig virksomhet.
  • Konsekvensene av lavkonjunkturen er fortsatt ukjente. Hvordan vil løpsbransjen bli påvirket av lavkonjunkturen? Den ærlige sannheten her er at ingen egentlig vet. Man kan hevde at dyrere løp som er avhengige av at folk reiser til arrangementene deres, vil bli påvirket, mens mer lokale arrangementer vil være relativt upåvirket. Dette er imidlertid en stor gjetning, ettersom vi har sett at arrangementer som har åpnet opp til 2023, og som er dyrere og krever reiser, ligger nær 2019-nivået. Disse løpene har normalt også en større grad av lojale deltakere og færre engangsdeltakere. Jeg tror at bransjen vil bli påvirket, men jeg tror at det er en stor mulighet for løpsarrangementer til å posisjonere seg som aktiviteter som bør få plass i familiebudsjettet. Løpsarrangementer er svært engasjerende og finnes uansett hvilket budsjett du har. Det finnes også mange arrangementer som inviterer familier, og man kan argumentere for at løpsarrangementer er prisverdig underholdning. 

Det jeg kan konkludere med, er at 2023 kommer til å bli et spennende år for bransjen, der løpsarrangementer vil fortsette reisen tilbake til tidligere nivåer. Jeg tror også at behovet for plattformer som RaceID kommer til å bli enda tydeligere når både arrangører og deltakere skal finne hverandre. Jeg er også overbevist om at alle løp som klarer seg gjennom 2023, vil ha posisjonert seg godt i løpskalenderen i mange år fremover. Dette vil være viktig ettersom vi vil se nye løp dukke opp for å erstatte de permanent avlyste arrangementene.

Trenger du å gjøre deg klar til neste sesong? Gå ikke glipp av alle ressursene som er tilgjengelige i læringssenter for arrangører.