Deltakernes brukeratferd - hvordan deltakerne finner og melder seg på løp 

maratonstart

Hos RaceID har vi et vell av anonymiserte data fra alle løpene og deltakerne vi har på plattformen. Vi har også laget en kort spørreundersøkelse som vi har sendt til et panel av RaceID-medlemmer for å få en oversikt over hva de mener om de nåværende trendene i markedet.

Denne artikkelen tar for seg bruksdata fra RaceID-plattformen for å gi deg bedre innsikt i hvordan plattformen brukes og hva deltakerne foretrekker. Vi kombinerer disse dataene med interessante innsikter og meninger fra brukerundersøkelsen vår for å gi deg et transparent innblikk i hvordan løperne bruker RaceID i dag, og hvordan du kan bruke disse dataene til å lære og forbedre deg som løpsarrangør. 

Hvordan finner deltakerne løp på RaceID?

Det første vi må se på, er hvordan brukerne kommer til RaceID. Vi har sett på våre interne data fra de siste 6 månedene og aggregert dem for å få følgende diagram.

Deretter har vi tatt gjennomsnittet av de månedlige tallene for de siste 6 månedene, for å se på hvordan brukerne besøker nettstedet og finner løp. Kakediagrammet nedenfor viser hvordan brukerne surfer på RaceID:

Konklusjoner:

Henvisninger og direkte trafikk utgjør størstedelen av brukernes økter. Det betyr at de fleste brukerne kommer til RaceID etter å ha blitt henvist fra et annet nettsted (vanligvis en løpsside), eller de kommer direkte (ved å skrive raceid.com direkte i nettleseren). Organisk søk er også viktig - og større enn sosiale medier i denne analysen. 

De fleste brukere bruker mobile (eller bærbare) enheter til å finne løp. Safari (iOS), Chrome på Android og Samsung utgjør 65 % av all surfing! Det er imidlertid bare en liten andel som har lastet ned RaceID-appen og bruker den - definitivt et område RaceID kan bli bedre på!

Ta med deg lærdom for løpsarrangører:

Potensielle deltakere bruker mobilen og andre enheter til å finne løp - sørg for at nettsiden eller påmeldingsplattformen din er mobilvennlig! Det faktum at organisk søk er viktig, betyr også at RaceID-siden din (hvis du er i kalenderen, selvfølgelig!) rangeres høyt når folk "googler" etter løp eller løpsnavnet ditt - en stor fordel for løpets synlighet og en kilde til nye deltakere. Hvis du ikke har løpet ditt i kalenderen, sørg for å legge det til (det er gratis, selv for løp som ikke bruker RaceID EMS).

Hvordan gjøres registreringer på RaceID?

Hvordan er dette sammenlignet med hvordan deltakerne faktisk melder seg på løp? Hva er den enkleste og beste måten? Vi har sett på de samme 6 månedene.

Konklusjoner:

Den mest populære måten å melde seg på et løp på er via RaceID-appen. Til tross for at mindre enn 1 % av brukerne surfer med appen, har mer enn 23 % av brukerne de siste seks månedene registrert seg til et løp ved hjelp av appen! I en av månedene utgjorde faktisk app-registreringene 45 % av alle RaceID-registreringene! Dette tyder på to ting. Enten vet brukerne nøyaktig hvilket løp de ønsker å melde seg på når de åpner appen - eller så får de en anbefaling gjennom appens nyhetsfeed som samsvarer med preferansene deres, slik at de slipper å bla gjennom appen.

Andre konklusjoner er at mobilbruken holder seg høy (både Mobile Safari og Chrome på Android er fortsatt betydelige). Chrome på Windows, med 1 av 5 registreringer, øker noe i forhold til de som bruker det til surfing - noe som viser en tendens til at noen brukere i det minste legger fra seg mobilen og åpner Windows-maskinen. Dette forklares mer enn godt nok av nedgangen i Facebook-bruken - noe som kan tyde på at brukerne klikker på en lenke på Facebook for å surfe på RaceID, men ikke stoler nok på Facebook til å bruke den innebygde nettleseren til å registrere seg.

I en fersk undersøkelse i 2023 spurte vi deltakerne våre;

Konklusjon:

De fleste i undersøkelsesgruppen ønsker fortsatt å registrere seg via nettlesere. Det stemmer ikke så godt overens med de faktiske dataene om løpsregistreringer (over). Det ville være interessant å se om dette endrer seg over tid, eller om det konvergerer med dataene vi har fra den virkelige verden.

Ta med deg lærdom for løpsarrangører:

App-bruken er stor. Deltakerne foretrekker å bruke appen fremfor alt annet. Det betyr at de synes det er enklest, eller at det er tryggest og sikrest. Eller begge deler. Hvis du allerede bruker RaceID til påmelding, bør du oppfordre deltakerne dine til å laste ned appen! 

Finne og registrere et løp på RaceID - hva er den beste metoden?

Hvis vi ser på forholdet mellom surfing (besøk) og hvorvidt brukeren faktisk har registrert seg, ser vi det tydelig, for den samme 6-månedersperioden:

Konklusjoner:

RaceID-appen har en konverteringsrate på nesten 10 % - noe som gjør den mer enn 20 ganger mer effektiv enn noen annen metode - når det gjelder vellykket registrering. Dette viser at brukerne synes det er langt enklere og bedre å registrere seg via appen. En klar kjøpspreferanse!

Som arrangør er det derfor en god idé å oppfordre deltakerne til å bruke appen RaceID-appen

Den totale konverteringsraten (alle kilder til sammen) er 1,6 %, noe som er ganske høyt rapportert med tanke på faktiske data om registreringer gjort via appen.

Ta med deg lærdom for løpsarrangører:

Hvis påmeldingsplattformen du bruker har en app som potensielle deltakere kan bruke til å melde seg på løpet ditt, bør du seriøst vurdere dette som et stort pluss! Det er tydelig at deltakernes brukeratferd favoriserer bruk av apper for påmelding (når de vet at det finnes en - noe vi i RaceID må bli flinkere til å gjøre). App-brukere er også mer tilbøyelige til å registrere seg oftere og til flere løp.

I hvilke land er RaceID mest populært?

Vi har beregnet gjennomsnittet av registreringstallene våre for å komme frem til topp 5-fylkene akkurat nå.

Vi ser at Sverige er det desidert største markedet vi har for deltakere. Deretter følger andre nordiske land når det gjelder besøk. Storbritannia og USA avrunder topp 5, men står til sammen bare for 3 prosent av de totale besøkene. Når det gjelder registreringer, går Storbritannia og USA faktisk opp, mens Finland går ned.

Ta med deg lærdom for løpsarrangører:

Hvis du arrangerer et løp i Sverige - eller til og med i Norden - kan du gratulere - de fleste av deltakerne dine kjenner til RaceID, har en konto eller har kanskje til og med lastet ned appen. Hvis du kommer fra et land utenfor Norden, kan du være en av de få utvalgte løpsarrangørene som kan tilby RaceID-opplevelsen til deltakerne dine! Kom deg i forkant - opprett en konto og kom i gang med RaceID nå - du kan se at konverteringsraten på besøk er ganske høy! RaceID er størst i hjemlandet vårt, men vokser raskt også i andre europeiske land - løpsarrangører bruker plattformen i over 40 land over hele verden. 

Data inneholder mange sannheter, som vi kan se i visualiseringene ovenfor. Det er viktig å følge med på og analysere data regelmessig for å kunne trekke konklusjoner slik at vi kan forbedre oss. Gjør du dette for løpet ditt hvert år? Hvis ikke, kan du få tips om brukerundersøkelser og analyse av deltakerdata i denne veiledningsartikkelen.