Hur deltagare hittar och anmäler sig till lopp - analys av användarbeteenden 

maratonstart

På RaceID har vi en mängd anonymiserad data från alla lopp och deltagare som finns på plattformen. Vi skapade också en kort enkät som vi skickade till en panel av RaceID-medlemmar för att förstå åsikter och de aktuella trenderna på marknaden.

I den här artikeln analyseras användningsdata från RaceID-plattformen för att ge dig en bättre inblick i hur plattformen används och vad deltagarna föredrar. Vi kombinerar dessa data med några intressanta insikter och åsikter från vår användarundersökning för att ge dig en transparent inblick i hur loppdeltagare använder RaceID idag, och hur du kan använda dessa data för att lära dig och bli en ännu bättre lopparrangör. 

Hur hittar deltagare lopp på RaceID?

Det första man bör titta på är hur användarna kommer till RaceID. Vi tittade på våra interna data under de senaste sex månaderna och aggregerade dem för att få fram följande diagram.

När vi sedan återigen tittade på de senaste 6 månadernas data, räknade vi ut ett genomsnitt av de månatliga siffrorna för att se hur användarna besöker webbplatsen och hittar lopp. I cirkeldiagrammet nedan visas hur användare besöker RaceID:

Slutsatser:

Hänvisningar och direkttrafik utgör majoriteten av användarnas sessioner. Detta innebär att de flesta användare kommer till RaceID efter att ha blivit hänvisade från en annan webbplats (vanligtvis en lopphemsida) eller direkt (genom att skriva raceid.com direkt i webbläsaren). Organic search är också viktig - och större än social trafik i denna analys. 

De flesta användare använder sina mobila (eller bärbara) enheter för att hitta lopp. Mobil Safari (iOS), Chrome på Android och Samsung står för 65 % av all trafik! Endast en liten andel har laddat ner RaceID-appen och använder den - definitivt ett område som RaceID kan förbättra!

Lärdomar för lopparrangörer:

Dina potentiella deltagare använder sina telefoner och mobila enheter för att hitta lopp - se till att din webbplats eller registreringsplattform är mobilanpassad! Det faktum att organic search är betydande innebär också att din RaceID-sida (om du finns med i kalendern förstås!) rankas högt när folk "googlar" efter lopp eller ditt loppnamn - en stor fördel för ditt lopp och en källa för nya deltagare. Om ditt lopp inte finns med i kalendern, se till att lägga till det (det är gratis, även för lopp som inte använder RaceID EMS).

Hur görs anmälningarna på RaceID?

Hur kan detta jämföras med hur deltagarna faktiskt anmäler sig till tävlingar? Vilket är det enklaste och bästa sättet? Vi tittade på data från samma sex månader.

Slutsatser:

Det mest populära sättet att anmäla sig till ett lopp är genom RaceID-appen. Trots att mindre än 1 % av användarna surfar med appen - under de senaste sex månaderna har mer än 23 % av användarna registrerat sig till ett lopp med hjälp av appen! Under en av månaderna stod appregistreringarna för 45 % av alla RaceID-registreringar. Detta pekar på två saker. Antingen vet användarna exakt vilket lopp de vill registrera sig till när de öppnar appen - eller så får de en rekommendation via appens nyhetsflöde som matchar deras preferenser och gör att de kan kringgå sökprocessen.

Andra slutsatser är att mobilanvändningen är fortsatt hög (både Mobile Safari och Chrome på Android är fortsatt viktiga). Chrome på Windows, med 1 av 5 registreringar, ökar något i förhållande till dem som använder den för surfning - vilket visar en trend att vissa användare åtminstone lägger ner sina enheter och öppnar sina Windows-datorer. Detta förklaras mer än väl av den minskade användningen av Facebook - vilket kanske tyder på att användarna klickar på en länk på Facebook för att surfa på RaceID, men att de inte litar tillräckligt mycket på Facebook för att använda den inbyggda webbläsaren för att göra ajälva anmälan där.

I en nyligen genomförd undersökning i brjan av 2023 frågade vi våra deltagare;

Slutsatser

De flesta i undersökningsgruppen vill fortfarande anmäla sig via webbläsare. Det stämmer inte så bra överens med de faktiska uppgifterna om loppanmälningar ovan. Det skulle vara intressant att se om detta förändras med tiden, och om det stämmer mer överens med den verkliga data vi har.

Lärdomar för lopparrangörer:

Användningen av appar är stor. Deltagarna föredrar att använda appen framför allt annat. Det betyder att de tycker att det är det enklaste sättet, eller att det är det säkraste och mest tillförlitliga. Eller både och. Om du redan använder RaceID för din registrering, uppmuntra dina deltagare att ladda ner appen! 

Hitta och anmäla sig till lopp på RaceID - vilken metod föredrar deltagare?

Om vi tittar på förhållandet mellan antalet besök och om användaren faktiskt gjorde en anmälan kan vi tydligt se (för samma sexmånadersperiod):

Slutsatser:

RaceID:s deltagarapp har en konverteringsgrad på nästan 10 % - vilket gör den mer än 20 gånger effektivare än någon annan metod - när det gäller att konvertera anmälningar. Detta visar att användarna tycker att det är mycket enklare och bättre att registrera sig via appen. En tydlig köppreferens!

Som arrangör innebär detta att det är en bra idé att uppmuntra deltagarna att använda sig av RaceID-appen

Den totala konverteringsgraden (alla källor tillsammans) är 1,6 % - ganska hög med tanke på faktiska uppgifter om anmälningar som gjorts via appen.

Lärdomar för lopparrangörer:

Om den anmälningsplattform du använder har en app som potentiella deltagare kan använda för att anmäla sig till ditt lopp bör du överväga detta som en stor fördel! Det är tydligt att deltagarnas användarbeteende gynnar användningen av appar för anmälaningar (när de vet att en sådan finns - något som vi på RaceID måste bli bättre på.). Appanvändare är också mer benägna att registrera sig oftare och för flera lopp.

I vilka länder är RaceID mest populärt?

Vi har räknat ut medelvärdet av våra anmälningssiffror för att få fram våra topp 5-länder just nu.

Vi kan se att Sverige är den överlägset största marknaden vi har för deltagare. Övriga nordiska länder följer efter när det gäller antalet besök. Storbritannien och USA kompletterar topp 5 men står bara för 3 procent av de totala besöken tillsammans. När det gäller anmälningar går Storbritannien och USA faktiskt uppåt, medan Finland går nedåt.

Lärdomar för lopparrangörer:

Om du anordnar ett lopp i Sverige - eller till och med i Norden, grattis - de flesta av dina deltagare känner till RaceID, har ett konto eller kanske till och med laddat ner appen. Om du kommer från ett land utanför Norden, grattis - du kan vara en av ett fåtal utvalda lopparrangörer som kan erbjuda RaceID-upplevelsen till dina deltagare! Var ute tidigt - skapa ett konto och börja använda RaceID nu - du kan se att konverteringsgraden för besök är hög! RaceID är störst i sitt hemland, men växer snabbt även i andra europeiska länder - lopparrangörer använder plattformen i över 40 länder runt om i världen. 

Data innehåller många sanningar, vilket vi kan se i visualiseringarna ovan. Det är viktigt att följa upp och analysera data regelbundet för att kunna dra insikter så att vi kan förbättra oss. Gör du detta för ditt lopp varje år? Om inte, få tips om användarundersökningar och analys av deltagardata i den här artikeln.