Et marked med et post-covid-syndrom

Mange av oss håpet at 2022-markedet skulle komme tilbake med full styrke, men etter første halvår er det tydelig at vi står overfor en langsom oppgang etter Covid. Trenden har vært tydelig i alle idretter og geografiske områder. Deltakerne uteblir og/eller registrerer seg sent. Når vi ser på det nå, er dette kanskje det mest åpenbare scenariet, men det er unødvendig å si at hele bransjen hadde håpet på en mye raskere snuoperasjon.

En rask oversikt over første halvdel av 2022

  • Opptil 25 % av løpene på markedet blir avlyst.
  • Antall deltakere har gått ned i alle idretter og geografiske områder med opptil 30 % i gjennomsnitt.
  • Det er for tidlig å se effektene av økende inflasjon eller frykt for resesjon.
  • Etterregistreringer er en trend i markedet
  • Omsetningen på RaceID-plattformen har doblet seg så langt i 2022 sammenlignet med 2021.

20-25 % av løpene kommer ikke tilbake

Som en plattform som kan se markedet fra et helikopterperspektiv, ser vi at rundt 20-25 % av løpene ikke har vært i stand til å komme tilbake etter Covid (basert på data fra RaceID-plattformen). Løpene blir enten utsatt eller til og med avlyst fordi løpsarrangørene har problemer med å finne energi, ressurser og/eller organisatorisk kapasitet til å sette opp arrangementene igjen. 

Vi ser også at løp blir avlyst på grunn av for få påmeldte deltakere. Dette er en uheldig trend som først og fremst rammer mindre løp, der minimumsantallet av deltakere for å gjennomføre arrangementet ikke er nådd. Generelt ser vi at løpene har mellom 20-30 % færre påmeldte enn det som var forventet før pandemien. 

Markedet er til tross for dette på vei tilbake

Til tross for at markedet presterer under forventningene, ser vi klare indikasjoner på at vi er i ferd med å snu. Veksten i omsetningen gjennom RaceID-plattformen har doblet seg i første halvdel av 2022 sammenlignet med 2021, og antall transaksjoner følger nesten samme mønster.

Vi ser tydelig at markedet har begynt å snu, og nå er det bare et spørsmål om hvor raskt det vil ta seg opp igjen. Det som er klart, er at arrangørene må være tålmodige og sørge for å tilpasse seg dagens markedsforhold.

Aktuelle trender og observasjoner på løpsmarkedet

Den svært langsomme oppgangen kan få langsiktige effekter i bransjen, og noen endringer kan komme raskere. Her er noen ting du bør være oppmerksom på og vurdere;

  • Etterregistreringer er kommet for å bli. Deltakerne har vent seg til at løpene har startnummer til salgs lenger enn før pandemien. Løp som tidligere var utsolgt, er nå åpne for å ta imot flere deltakere. Dette er også en mulighet for deltakerne til å delta i løp som tidligere ikke var tilgjengelige. Hvilke muligheter åpner dette for arrangører?
  • Etter hvert som løp avlyses, åpnes kalenderen for nye løp. Etter hvert som markedet tar seg opp igjen, gir de avlyste løpene nye løp en mulighet til å ta deres plass.
  • Etter hvert som antall påmeldinger synker, øker betydningen av tillegg. Løp har normalt en fast basiskostnad for arrangementet, og ved å legge til tillegg enten i påmeldingen og/eller på arrangementsdagen kan noe av inntektstapet fra tapte deltakere dekkes inn.
  • Hver løpsdeltaker blir viktigere, og klare regler for avbestilling av deltakelse er en god måte å sikre billettinntekter på. Sørg for at du har klare vilkår og en refunderbar bestillingsforsikring er et godt verktøy for å gi deltakeren et valg for å dekke uforutsette årsaker til avbestilling, for eksempel skader eller sykdom.

Hva er utsiktene for resten av 2022?

Det er alltid vanskelig å anslå hvordan markedet vil utvikle seg, spesielt med tanke på den høye inflasjonen og den økende bekymringen for en kommende resesjon. Det er svært vanskelig å forutse hvordan dette vil påvirke markedet, men det er sannsynlig at det vil ha en viss effekt. Vi forventer at andre halvår vil by på mer av det samme etter hvert som aktørene sakte kommer tilbake til startstreken. 

En lavkonjunktur kan ha to motstridende effekter på markedet. Enten vil deltakerne utebli på grunn av at løp er noe av en luksusvare, ELLER så vil markedet sannsynligvis tiltrekke seg flere deltakere ettersom løp kan bli sett på som en attraktiv og rimelig fornøyelse. Kanskje virkeligheten ligger et sted midt imellom, men vi kommer til å følge nøye med på markedsutviklingen og eventuelle avvik i trendene.

Arrangørene må sørge for å skaffe verktøyene for å håndtere denne vanskelige perioden. De som overlever, vil være i en svært god posisjon når oppgangen akselererer. Sørg for å bruke kreftene på det som virkelig betyr noe, og kanskje finne eksterne løsninger på ting som ligger utenfor kjernen av løpsorganisasjonen.

For hjelp til å bekjempe sen registrering, se denne artikkelen. Ytterligere ressurser for markedsføring av løpet ditt og optimalisering av andre aspekter som kan hjelpe deg med å skille deg ut i disse vanskelige tider, er tilgjengelige under ressurser for arrangører.