En Marknad med Post-Covid-Syndrom

Många av oss hoppades på loppen skulle komma tillbaka med full kraft under 2022, men det står klart efter första halvåret att vi ser en långsam återhämtning efter Covid globalt. Trenden har varit tydlig i alla sporter och geografier. Deltagare dyker inte upp och/eller anmäler sig sent. Om man ser på det nu, så var detta troligen det mest uppenbara scenariot, men det behöver inte sägas att hela branschen hoppades på en mycket snabbare vändning.

En Sammanfattning av Första Halvåret 2022

  • Upp till 25 % av loppen på marknaden ställs in
  • Antalet deltagare har sjunkit i alla sporter och geografier med upp till 30 % i genomsnitt jämfört med 2019 års siffror
  • Det är för tidigt att se effekterna av ökande inflation eller rädslan för en recession
  • Sena anmälningar är en generell trend på marknaden
  • Omsättningen på RaceID-plattformen har fördubblats hittills 2022 jämfört med 2021

20-25 % Av Loppen Ställs In Och Kommer Kanske Inte Tillbaka

Vi har som plattform en unik position på marknaden där vi kan skapa oss en översiktsbild och vi ser att runt 20-25% av loppen inte har återvänt efter Covid (baserat på data plattformen). Lopp skjuts antingen upp ytterligare ett år, eller blir till och med inställda då vissa arrangörer har svårt att hitta motivation, resurser och/eller kapacitet att arrangera sina event igen. 

Vi ser också att loppen ställs in på grund av att för få deltagare anmäler sig till evenemangen. Det vi ser är en olycklig trend som drabbar främst mindre lopp, där minimiantalet deltagare för att anordna evenemanget inte uppnås och i allmänhet ser loppen (stora som små) mellan 20-30% färre deltagare än jämfört med före pandemin. 

Marknaden Är Trots Detta På Väg Tillbaka

Trots att marknaden presterar under förväntningarna kan vi se tydliga indikationer på att det vänder tillbaka. Omsättningstillväxten genom RaceID-plattformen har fördubblats under första halvåret 2022 jämfört med 2021. Sett till antalet transaktioner följer det nästan samma mönster.

Vi kan tydligt se att marknaden har vänt upp från botten, och nu är det en fråga om hur snabbt eller långsamt den kommer att ta fart. Det som är klart är att arrangörer i alla sporter och storlekar måste ha tålamod och se till att anpassa sig till rådande marknadsförhållanden.

Aktuella Trender Och Observationer På Marknaden

Den långsamma återhämtningen kan få långsiktiga effekter i branschen där vissa förändringar kan komma att accellerera. Här är några saker att hålla utkik efter och överväga;

  • Sena registreringar Det är dags att stanna kvar för tillfället. Deltagarna har vant sig vid att tävlingarna har startnummer till försäljning längre än före pandemin. Tävlingar som tidigare var utsålda är nu öppna för att ta emot fler deltagare. Detta är också en möjlighet för deltagarna att delta i lopp som tidigare var förbjudna. Vilka möjligheter öppnar detta för arrangörerna?
  • När tävlingar ställs in öppnas kalendern upp och skapar utrymme för nya tävlingar. När marknaden återfår styrka ger dessa inställda tävlingar nya tävlingar möjlighet att ta plats.
  • I takt med att antalet registreringar minskar ökar betydelsen av tilläggsfunktioner. Tävlingar har normalt en fast grundkostnad för evenemanget och genom att lägga till tilläggsavgifter antingen i samband med registreringen och/eller på evenemangsdagen kan en del av de förlorade intäkterna från förlorade deltagare täckas.
  • En insikt är att varje loppdeltagare blir allt viktigare och tydliga regler för avbokning är ett bra sätt att säkerställa att de anmälningar som faktiskt sker också är kvar. Se till att du har tydliga villkor för anmälan och en återbetalningsbar bokningsförsäkring kan vara ett bra verktyg för att ge deltagaren en säkerhet om avbokning måste ske pga av en oförutsedd anledning såsom skada eller sjukdom.

Vad är Utsikten för Andra Halvan av 2022?

Det är alltid svårt att förutse hur marknaden kommer att utvecklas, särskilt med hög inflationen och en växande oro för lågkonjunktur. Hur dessa faktorer kommer att påverka marknaden är mycket svårt att prognostisera, men det kommer sannolikt att de kommer att ha en viss effekt. Vi förväntar oss att andra halvan av året kommer att ge oss mer av detsamma och att deltagar sakta men säkert kommer tar sig tillbaka till startlinjen över tid. Man ska dock ställa sig in på att denna återhämtning sker långsammare än vad branschen tidigare trott. 

En lågkonjunktur kan ha två effekter på marknaden som kan ses som motsatser. Antingen kommer deltagarna att förbli frånvarande på grund av att lopp är en form av lyxkonsumption ELLER så kommer marknaden sannolikt att locka fler deltagare eftersom ett lopp kan ses som en tilltalande och prisvärd aktivitet jämfört med andra dyrare aktiviteter. Kanske ligger verkligheten någonstans mittemellan, men vi kommer noga att följa marknadsutvecklingen och eventuella avvikelser från den trend vi nu ser.

Arrangörer måste se till att ha verktyg på plats för att hantera denna ganska svåra period. De som orkar sig igenom denna period kommer att ha ett mycket bra läge när marknaden är tillbaka. Se därför till att lägga kraft på det som verkligen betyder något och kanske hitta externa lösningar på saker som ligger utanför lopporganisationens kärnverksamhet.

Ytterligare resurser för att marknadsföra ditt lopp och optimera andra aspekter som kan hjälpa dig att sticka ut i dessa svåra tider finns tillgängliga under arrangörsbloggen. En artikel som kanske är särskilt relevant i ämnet är hur man kan motverka sena anmälningar till sitt event.