7 ting du bør tenke på når du kjøper løpsforsikring

Forsikringspapirer

Spør hvilken som helst løpsarrangør hva som bekymrer dem mest på løpsdagen, og du vil som regel få svar om sikkerhet, skader, uforutsette omstendigheter og avlysning. Ved å kjøpe en forsikring kan du berolige samvittigheten - og det kan til og med være et krav fra lokale myndigheter eller løpsstedet.

I denne artikkelen går vi gjennom hva du som løpsarrangør bør tenke på når du vurderer å tegne en forsikring for løpet ditt.

1. Hvilken type arrangement har du?

Ulike arrangementer krever ulike typer forsikringsdekning. Et lite, avsidesliggende terrengløp krever for eksempel en annen forsikring enn et triatlon i en storby. Hvilken type arrangement har du? Se etter en forsikring som passer til arrangementets type og størrelse.

2. Hva slags forsikringspolise er påkrevd?

Når du leter etter forsikring, bør du sjekke dekningen som tilbys i forsikringen. Ideelt sett bør forsikringen dekke alle materielle skader, personskader og andre spesifikke risikoer forbundet med arrangementet. Dekker forsikringen for eksempel krav fra en triatlondeltaker hvis sykkelen blir skadet eller stjålet i vekslingssonen? Det er vanligvis nyttig å skrive en risikovurdering for løpene dine, slik at du forstår alt du ikke kan redusere fullstendig. Disse gjenværende risikoene må du dekke med forsikring. Se denne artikkelen for en nedlastbar risikovurdering (og tips om hvordan du kan tenke på risikoreduksjon).

3. Har utestedet ytterligere krav?

Ta kontakt med arrangøren(e) (inkludert start, mål, sjekkpunkter eller andre områder eller arealer du bruker eller leier til arrangementet) for å høre om de har noen spesifikke krav til forsikringsdekning. Noen steder kan kreve et minimumsnivå av dekning, og hvis disse kravene ikke oppfylles, kan det føre til at arrangementet må avlyses eller flyttes - noe som selvsagt bør unngås!

4. Trenger du ekstra ansvar for deltakere og deltakere?

Tenk på risikoen forbundet med deltakere, tilskuere og andre som deltar på arrangementet. Ved visse typer idrettsarrangementer kan skaderisikoen være høyere enn gjennomsnittet, og forsikringen bør gjenspeile dette.

Et ekstra tiltak er å få deltakerne til å signere ansvarsfraskrivelsesskjemaer, der du erklærer at de deltar i løpet på eget ansvar. Du kan også liste opp under hvilke omstendigheter løpsorganisasjonen ikke er ansvarlig for skader. Du kan også kreve at deltakerne bekrefter at de er friske nok til å delta i løpet, enten ved å bekrefte dette på påmeldingsstedet eller ved hjelp av legeerklæring, underskrift eller stempel. 

5. Hva er de værrelaterte risikoene?

Som ved alle utendørsarrangementer må du ta hensyn til værrelaterte risikoer. Beliggenhet og årstid spiller en stor rolle. Ekstremvær, både kulde og varme, stormer og tørke vil påvirke arrangementets suksess hvis det ikke er planlagt eller dekket. Hvis det er stor sannsynlighet for ekstremvær, bør du tegne en forsikring som dekker avlysning eller flytting av arrangementet.

6. Hva gjør du hvis du må avbestille eller utsette?

Sjekk om forsikringen dekker avbestilling eller utsettelse på grunn av andre uventede omstendigheter, som naturkatastrofer, politiske uroligheter eller pandemier. Dekker forsikringen dine kostnader og tilbakebetaling av påmeldingsavgifter til deltakerne?

7. Få det til å passe inn i budsjettet 

En arrangementsforsikring kan være dyr, så du må budsjettere riktig. Det kan hende du bestemmer deg for at visse tillegg i forsikringsdekningen ikke er verdt den ekstra kostnaden. Som alltid når det gjelder finansiering, må du vurdere kostnadene opp mot inntektene. Kanskje avbestillingsforsikringen er for dyr? Hva slags tap vil du lide hvis du må avbestille, og hva er sannsynligheten for at du må avbestille? Hva er den langsiktige skaden på merkevaren/løpet ditt ved å avlyse løpet?

Som med alle forsikringer kan det være vanskelig å sette seg inn i all lovteksten og sjargongen. Ta deg imidlertid tid til å lese gjennom forsikringen nøye og stille alle spørsmål du måtte ha før du kjøper den. Dette vil bidra til å sikre at du har tilstrekkelig dekning for arrangementet ditt og at du forstår eventuelle begrensninger eller unntak i forsikringen. Ta en titt på neste artikkel for å for å finne den beste forsikringen for ditt løp.

Samtidig som du setter deg inn i hva arrangementsforsikring er, bør du også sørge for å gjennomføre en fullstendig risikovurdering av løpet ditt - Det vil hjelpe deg med å finne ut hva som er de viktigste sikkerhetsrisikoene og hva du kan gjøre for å minimere dem!