7 saker att tänka på när du köper försäkring för ditt lopp

Försäkringspapper

Fråga en lopparrangör vad de har för stora bekymmer när det gäller lopp - och du får oftast svar som har att göra med säkerhet, skador, oförutsedda omständigheter och inställda event. Om du köper en försäkring kan du lugna ditt samvete - och det kan till och med krävas av de lokala myndigheterna eller platsen där du arrangerar loppet.

I den här artikeln går vi igenom vad du som lopparrangör bör tänka på när du utvärderar evenemangsförsäkringar för din lopp.

1. Vilken typ av evenemang arrangerar du?

Olika händelser kräver olika typer av försäkringsskydd. Till exempel kräver en litet avlägset lopp på en vandringsled en annan försäkring än ett triathlon i en storstad. Vilken typ av evenemang har du? Leta efter en försäkring som passar ditt lopps typ och storlek.

2. Vilken typ av täckningsbrev krävs?

När du letar efter en försäkring bör du kontrollera vilken täckning som erbjuds i policyn. Helst vill du att försäkringen ska täcka alla egendomsskador, personskador och andra specifika risker i samband med ditt evenemang. Kan försäkringen till exempel täcka ett skadeståndskrav från en deltagare i en triathlon om dennes cykel skadas eller stjäls från din övergångszon? Det brukar hjälpa att skriva ett riskbedömning för dina tävlingar så att du förstår allt som du inte kan minska helt och hållet. Dessa resterande risker måste du täcka med en försäkring. Se den här artikeln för en nedladdningsbar riskbedömning (och tips om hur du kan tänka på riskminimering).

3. Har loppets plats/arena ytterligare krav?

Kontrollera med din(a) plats(er) (inklusive start, mål, kontrollpunkter eller andra utrymmen eller mark som du använder eller hyr för evenemanget) för att se om de har några särskilda krav på försäkringsskydd. Vissa publika platser kan kräva en miniminivå för försäkringsskydd, och om dessa krav inte uppfylls kan det leda till att evenemanget ställs in eller omplaneras - vilket naturligtvis ska undvikas!

4. Behöver du ta extra ansvar för deltagare?

Tänk på de risker som är förknippade med deltagare, åskådare och andra deltagare på evenemanget. Vid vissa typer av idrottsevenemang kan skaderisken vara högre än genomsnittet, och försäkringent bör återspegla detta.

En ytterligare åtgärd är att låta deltagarna underteckna ett formulär för ansvarsfrihet, där du förklarar att de deltar i din lopp på egen risk. Du kan också ange under vilka omständigheter din organisation inte är ansvarig för skador. Du kan också kräva att deltagarna intygar att de är tillräckligt friska för att delta i din lopp, antingen genom en bekräftelse vid registreringen eller genom läkarintyg. 

5. Vilka är de väderrelaterade riskerna?

Som vid alla evenemang som sker utomhus bör du ta hänsyn till väderrelaterade risker. Plats och säsong spelar en stor roll. Extrema väderförhållanden, både kyla och värme, stormar och torka kommer att påverka framgången för loppet om de inte är planerade eller täckta. Om ditt lopp har en högre sannolikhet för extrema väderförhållanden bör du hitta en försäkring som kan täcka avbokning eller omplanering av evenemanget.

6. Vad händer om du måste avbryta eller skjuta upp?

Kontrollera om försäkringen täcker avbokning eller uppskjutande av eventet på grund av andra oväntade omständigheter, t.ex. naturkatastrofer, politiska oroligheter eller pandemier. Täcker den dina kostnader och återbetalning av anmälningsavgifter till deltagarna?

7. Passa in försäkringen i din budget 

Evenemangsförsäkringar kan vara dyra, så du måste ha en lämplig budget. Du kanske bestämmer dig för att vissa extrafunktioner i din försäkring inte är värda merkostnaden. Som alltid när det gäller finansiering måste du balansera kostnaderna med intäkterna. Kanske är avbeställningsförsäkringen för dyr? Vilken typ av förluster kommer du att drabbas av om du måste avbryta och hur stor är sannolikheten för ett scenario där du måste ställa in loppet? Vad är den långsiktiga skadan för ditt varumärke/lopp av att ställa in ditt lopp?

Som med alla försäkringar kan det vara svårt att läsa igenom all juridisk text och jargong. Ta dig dock tid att noggrant gå igenom policyn och ställ eventuella frågor innan du köper den. På så sätt kan du försäkra dig om att du har tillräcklig täckning för ditt evenemang och att du förstår eventuella begränsningar eller undantag i försäkringen. Läs den här artikeln för att upptäcka den bästa försäkringen för din lopp.

När du utbildar dig om evenemangsförsäkringar, se till att du också göra en fullständig riskbedömning av ditt lopp - Det hjälper dig att ta reda på de viktigaste säkerhetsriskerna och vad du kan göra för att minimera dem!