Muligheter og investeringer i friluftsbransjen

Hector Haines tar en titt på Friluftslivets lyse økonomiske fremtid.

ESG-investeringer (Environmental - Social - Governance) har blitt stadig mer populære og attraktive i den senere tid. Ifølge enkelte målinger har ESG-investeringene økt med 6000 % de siste fem årene (kilde: Hargreaves Landsdown), og estimater fra Global Sustainability Investment Alliance anslår at ESG-investeringer utgjør over en tredjedel av den globale kapitalen og er verdsatt til mer enn 35 billioner USD.

Hvordan er ESG relatert til friluftsbransjen?

Investeringsmulighetene i friluftsbransjen er åpenbare - men ennå ikke fullt ut realisert. Vi elsker og bryr oss om miljøet - nesten per definisjon - og mange løp og arrangementer ser allerede på hvordan de kan bli miljøvennlige eller til og med hvordan de kan ha en positiv innvirkning på miljøet. Den sosiale effekten av å arrangere løp og utendørsarrangementer skaper også en interesse for friluftsliv som har en rekke positive effekter - se bare på den enorme innvirkningen Parkrun har hatt på helse, velvære og folkelig løping i Storbritannia og resten av verden, med millioner av løpere som hver uke løper i parker og friluftsområder sammen.

Samtidig som de eksterne virkningene av Outdoor Events Industry helt klart kan ses som positive, beveger også den interne styringen seg stort sett i riktig retning. God virksomhetsstyring er alltid et krav fra investorer. Heldigvis er utelivsbransjen en samvittighetsfull og etisk bransje. Likestilling og mangfold er grunnleggende prinsipper i mange selskaper og oppstartsbedrifter, noe som vil være til god hjelp når det gjelder bærekraftig vekst i det som blir et stadig mer konkurransepreget marked.

"Til syvende og sist er bransjen vår full av lidenskap og talent - og en sterk kulturell etikk, noe som er svært attraktivt i dagens og fremtidens globale kontekst."

Hvordan fungerer ESG-investeringer?

For å si det enkelt: ESG-investeringer er investeringer i selskaper/virksomheter som scorer høyt på skalaer for miljø- og samfunnsansvar. Disse "skalaene" eller listene fastsettes av en tredjepart, uavhengige selskaper og/eller forskningsgrupper.

Derfor finnes det en ESG-poengsum for alle børsnoterte selskapsaksjer - og grupper av aksjer plukkes ut av fondsforvaltere til ESG-fond som deretter kjøpes og handles av investorer og forbrukere.

Hvem tjener på ESG-investeringer?

For øyeblikket ligger Microsoft på topp i mange ESG-aksjerangeringer - de har sterk styring og åpenhet, har forpliktet seg til karbonnøytralitet innen 2030 og vil sette inn 1 milliard USD i et klimainnovasjonsfond. De er også klart lønnsomme - noe som er attraktivt for investorer.

I motsetning til Microsoft er imidlertid størstedelen av friluftslivsindustriens verdi ennå ikke fullt ut evaluert eller potensialet realisert - og fond og investorer begynner å se lenger bort for å finne bærekraftig investeringsvekst. Den europeiske investeringsbanken har forpliktet seg til kun å investere i bærekraftige prosjekter fra nå av.

En bit av ESG-kaken...

Friluftsbransjen er allerede godt rustet til å møte fremtidens trender, og selv om mange av oss jobber med det vi brenner for, er fremtiden også lys for vekst og investeringer! Selv om du og ditt selskap eller arrangement kanskje ikke drar direkte nytte av ESG-investeringer eller relaterte investeringer, vil ringvirkningene av dette globale investeringsskiftet komme friluftslivet som helhet til gode. Til syvende og sist er bransjen vår full av lidenskap og talent - og en sterk kulturell etikk, noe som er svært attraktivt i dagens og fremtidens globale kontekst.

Hvis du vil være en del av fremtiden, er det derfor et godt tidspunkt å se på organisasjonen din og løpsvirksomheten for å finne ut hva du kan gjøre for å forbedre miljøpåvirkningen eller den sosiale påvirkningen - samtidig som du ser nærmere på styringen i organisasjonen.

Vi i RaceID er stolte av å samarbeide med flere arrangører som ligger i forkant når det gjelder bærekraftige løp. Norseman er for eksempel Miljøfyrtårnsertifisert og har forpliktet seg til å overvåke sin langsiktige miljø- og samfunnspåvirkning. Dag Oliver, som er ESG-prosjektleder i Zalaris og daglig leder i Norseman Xtreme Triathlon, sier: "For mange små organisasjoner virker bærekraftprosjekter ofte ekstremt kompliserte, og resultatene virker uoppnåelige. Da vi gikk i gang med prosjektet vårt, startet vi med å kartlegge aktivitetene vi hadde gjort i mange år, i tråd med FNs bærekraftsmål. Gjennom denne kartleggingen innså vi at vi over tid hadde drevet mange prosjekter som kunne defineres som FNs bærekraftsmål. Arbeidet vårt med Leger Uten Grenser, vitenskapelig forskning, fitness og stipend for ungdom passer alle inn i FN-modellen. Vi har også laget "The Guide To Everything Norseman", som beskriver alle deler av arrangementsorganisasjonen vår, som nå vurderes for sertifisering. Denne gjennomgås årlig. Når det er sagt, er det ikke bare enkelt og greit å drive et internasjonalt arrangement når det gjelder bærekraft. Vi etterlater oss et betydelig fotavtrykk når det gjelder CO2. Nå vet vi hvor stort CO2-fotavtrykket vårt er, og vi har identifisert alle årsakene til det." 

80 % av Norsemans fotavtrykk er knyttet til deltakernes internasjonale reiser, som kommer fra hele verden for å oppleve det brutale løpet. Løsningene er i en innledende fase, men de har startet med to tilnærminger: De vil legge mye større vekt på å oppmuntre deltakerne til å tilbringe mer tid i Norge, og dermed spre påvirkningen på flere bransjer (samtidig som de oppfordrer til å reise langsommere og mer gjennomtenkt). I tillegg har de innført en "karbonavgift" for hver deltaker, som vil gå direkte til CO2-reduksjonsprosjekter.

"Det er et pågående arbeid", innrømmer Dag, "men vi har begynt, og vi prøver å gå videre på en åpen og effektiv måte! Vi skylder naturen, utøverne, samfunnet og oss selv ikke bare å levere målbare resultater, men også å inspirere andre til å ta fatt på denne viktige reisen."

Følg med, for vi kommer til å legge ut en serie med inspirerende innhold i bloggen vår. blogg om hvordan vi på en bærekraftig måte kan redde naturen vi alle elsker å løpe i. 

Hvis du er nysgjerrig på hva mer RaceID kan gjøre for løpet ditt, kan du ta en titt på organizer.raceid.com

PS. Hvis du likte å lese dette eller er inspirert til å lære mer, kan du også lese om andre emner som bevisst kapitalisme, Impact Investing og sosialt ansvarlige investeringer (SRI).