Arrangementsbransjen for massedeltakelse vil komme seg - hvis vi lærer oss å samarbeide

Intervju Chris og Fanny

Det er ingen tvil om at bransjen vår har fått seg en knekk i årene etter covid-19-pandemien. Det blir ikke lettere for løpene å overleve med den nåværende lavkonjunkturen som øker kostnadene ved å arrangere løp med mellom 20 % og 40 % i de fleste deler av verden, i kombinasjon med deltakernes økende manglende evne og vilje til å betale påmeldingsavgiften. 

Men fortvil ikke, det er fortsatt håp, og lykken for bransjen vår er innen rekkevidde. Vi har snakket med den anerkjente forfatteren og foredragsholderen Chris Robb, som er en aktiv stemme og leder innen massedeltakelse og utholdenhetsløp. Han er grunnleggeren av Mass Participation World der han jobber for å fremme fordelene ved massedeltakelse og arrangementer i verden og støtter samarbeid på tvers av idretter, nasjoner og vertikaler. Som svar på spørsmålet "Hvordan skal løpsbransjen blomstre igjen?", sier Robb at nøkkelen er å utvikle dagens mangelfulle forretningsmodell og lære seg å samarbeide mer.

Se intervjuet nedenfor og få Chris' historie, med hans tanker om hvor mye bransjen vår faktisk påvirker samfunnet i positiv retning, hans ideer om hvordan vi kan bevise vår verdi, samt hans beste tips til arrangører som ønsker å skape et bærekraftig, vellykket og fremtidsrettet arrangement. 

Det viktigste å ta med seg fra intervjuet

Helseeffekten av deltakelse i idrettsarrangementer er større enn vi tror

Den positive effekten av utholdenhets- og massedeltakelsesarrangementer på folks liv er mye større enn vi tror - den sammensatte ringvirkningen kan være opptil 1:200! Hver person som bestemmer seg for å delta og trene til et gitt løp, har en estimert innvirkning på helsen til seks personer i sin omgangskrets, og denne effekten kan forplante seg til de neste seks personene, og så videre. Ytterligere forskning er nødvendig for å bevise denne effekten fullt ut. Som bransje forteller vi ikke historien vår riktig - for å få mer oppmerksomhet fra merkevarer og sponsorer må vi fortelle den på en annen måte, og helseforskning kan hjelpe oss med å bevise betydningen av arrangementene våre.

Byer og løpsarrangører må samarbeide og utvikle strategier

I stedet for å jobbe i et anstrengt og motsetningsfylt forhold til hverandre, bør myndigheter og massearrangementer jobbe som partnere og se de store fordelene for byene når det arrangeres arrangementer. Det bør være en strategi for byer og myndigheter å forbedre helse og turisme. 

Vi lever i en utfordrende tid 

Forretningsmodellen for langdistanseløp er utfordrende, og arrangørene har nå enda færre virkemidler å spille på for å overleve. Vi har en generell nedgang på 20 % i antall påmeldinger. Reduserte inntekter kombinert med en økning på minst 20 % i de samlede kostnadene gir arrangørene store utfordringer. Arrangementene har også mistet deltakernes tillit og fokus under pandemien, og det må vi bygge opp igjen. Det vil kreve mot, innsats og tid å overvinne disse hindringene. 

I den forrige lavkonjunkturen blomstret massedeltakelsen. 

Under lavkonjunkturen i 2008/2009 så vi et kraftig oppsving i antall massedeltakerarrangementer, ettersom folk så det som en kostnadseffektiv måte å nyte helse og underholdning på. Vi trodde at denne trenden ville holde seg, men det viste seg at det motsatte var tilfelle. I beste fall har 80 % av deltakerne kommet tilbake etter pandemien. Det er imidlertid for tidlig å si - vi kan se en generell økning i deltakelsen igjen, og vi har allerede noen eksempler på at påmeldingene øker i sesongen 2023. 

Arrangører, behandle løpet som en bedrift 

Spør deg selv: Hva er problemet du løser for kundene dine? Er problemet de ønsker å løse, virkelig levert i et løp og en konkurranse? I dag ønsker deltakerne en opplevelse og en reise. Det handler ikke bare om å stille til start og konkurrere om et resultat. Ikke snevrer inn fokuset for mye, men åpne opp tilbudet og inviter kundene til en fullverdig løpsopplevelse fra påmelding til etterfesten. 

Samarbeid er nøkkelen i den nye event-æraen

Nøkkelen til å komme ut av lavkonjunkturen og de utfordrende tidene er samarbeid mellom arrangementer, arrangører, idretter og byer. Løpsbedrifter må komme ut av overlevelsesmodus - alle bør dele ideer og ressurser som frivillige, ansatte, avtaler med leverandører og mer. Vi bør ikke være redde for kryssmarkedsføring og dele data på en ansvarlig måte for å markedsføre hverandres arrangementer. Konkurransedyktig samarbeid er veien å gå. 

Du kan se en grundig diskusjon om hvert av temaene i den fullstendige intervjuvideoen som er lenket til ovenfor - det er vel verdt tiden din, og du vil bli inspirert av Chris' innovative ideer om hvordan fremtidens løp kan organiseres. 

Om Chris Robb

Chris har 35 års erfaring med massedeltakelse og har ledet arrangementer for over 1 million mennesker, blant annet Singapore Marathon med 60 000 deltakere. Han er også forfatter av boken Mass Participation Sports Events og en internasjonal foredragsholder som har holdt foredrag i 15 land.

I MPW (Mass Participation World) er vi overbevist om at masseidrett har en enorm rolle å spille for verdens fremtidige helse og velvære. De beste resultatene kan uten tvil oppnås gjennom partnerskap og samarbeid på tvers av hele bransjens økosystem. Drømmen vår er å se en bransje som samarbeider på tvers av alle vertikaler for å bidra til at alle båter stiger. Sammen kan vi påvirke livene til hundrevis av millioner av mennesker på en positiv måte.

Ta kontakt med Chris gjennom Mass Participation World: https://massparticipationworld.com/

Få inspirasjon og ideer på neste MPW-konferanse i Bangkok: https://massparticipationworld.com/mpw22/