5 måter å samarbeide med idrettsklubber på for å støtte løpet ditt

Det er færre påmeldinger til arrangementer i år, løp blir avlyst, og betalte markedsføringskanaler som Facebook er mye mindre effektive. Bruker vi for mye tid på skjermer og for lite tid på å bygge personlige relasjoner? Rundt om i Storbritannia finnes det noen svært aktive og engasjerte grasrotorganisasjoner. Her tar vi en prat med en slik klubb, som er typisk for mange løpeklubber rundt om i verden.   

Simon Adams er styreleder for Handy Cross Runners i Storbritannia, som har en blomstrende medlemsmasse på 180 medlemmer. Her gir Simon åpenhjertige råd om hva som rører seg akkurat nå, og noen tips til arrangører som ønsker å utnytte kraften i grasrotstøtten.

Handy Cross har hatt sin egen tøffe sesong og har avlyst et av sine flaggskipløp på grunn av for få deltakere, noe som er et gjennomgående tema i alle lokale klubber. Det er vanskelig å peke på én enkelt årsak. Simon tror det er en kombinasjon av apati etter covid, eller det faktum at vi alle hadde så mange løp som ble overført, og at de ikke passet med den normale løpsdatoen, dvs. vårmaraton på høsten. Kostnadene ved å delta kan også være en faktor. 

Men alt er ikke bare negativt. For Simon er arrangementer viktige for medlemmene, og det er viktig å ha noe å strekke seg etter, slik at løperne kan holde fremdriften og strebe etter større suksess. 

5 effektive måter å samarbeide med løpeklubber på for arrangører av arrangementer

1. Ta kontakt 

Ta kontakt med oss, vi biter ikke! Simon oppfordrer til direkte kontakt med klubbene for å bygge en relasjon. Løpsdirektører bør sende e-post eller ringe direkte og forklare hva de vil få ut av et samarbeid, og komme til saken med en gang! 

2. Hold et foredrag for å promotere arrangementet 

Kom og hold et foredrag for klubbens medlemmer for å promotere arrangementet ditt. Løpeklubber har ofte medlemskvelder og uformelle møter. Det er en flott og unik måte å bygge tillit hos nye potensielle kunder på, samtidig som du viser at du er villig til å gjøre en innsats. 

3. Opprette et mediested for klubber

Tilby en "medieplass" for klubber. En medieplass er en gratis plass på løpet ditt som organisasjonen eller klubbmedlemmet kan bruke til å komme og prøve det. Du kan forvente at det kommer en form for innhold ut av denne ordningen, eller rett og slett se på det som en god mulighet til å promotere løpet ditt.  

4. Tilby rabattkoder til løpet ditt 

Rabattkoder er en god idé av flere grunner og blir alltid godt mottatt av klubbene. Med koder kan du se hvor du får påmeldinger fra, samtidig som du gir folk et insentiv til å bestille, rundt 10-15 % rabatt er et passende nivå. Noen ganger kan det også fungere med insentivordninger, for eksempel ved å donere en gratisplass i løpet eller noen varer for hver 10. plass som kommer gjennom en klubb. 

5. Send e-post til klubbens medlemmer

E-post til medlemmene. Den hellige gral for digital markedsføring er kanskje tilgang til en klubbs medlemsdatabase (hvis GDPR tillater det). Dette kan være et kommersielt arrangement, men hvis du har et stramt budsjett, må du ikke forsømme de fire trinnene ovenfor for relasjonsbygging, og en klubbrepresentant kan gjøre dette for deg fordi de liker deg og ser løpet som en fordel for klubbmedlemmene som de trenger å kommunisere om. 

Fornøyde medlemmer i løpeklubben

Oppsummert: Kraften fra grasrota

Simon tror at bransjen vil komme seg igjen av den enkle grunn at arrangementene er et viktig kontaktpunkt for mange mennesker. Det er spenningen på startstreken, den nervøse forventningen, skravlingen med funksjonærene og det å bli guidet rundt i en ukjent løype uten å måtte planlegge ruten selv, og selvfølgelig medaljen som belønning!

Arrangører bør gå ut på nettet og gjøre en innsats for å komme i kontakt med løpeklubbene. Til syvende og sist består denne typen grasrotorganisasjoner av proaktive og engasjerte medlemmer som responderer godt på personlig oppmerksomhet. Hvilket løp vil du helst melde deg på, løpet som har sendt deg en spam-epost eller arrangøren som har tatt seg tid til å komme og møte deg? 

Få flere tips om om hvordan du markedsfører løpet ditt og finn ut hvordan du bekjemper sen påmelding.

Bildet er gjengitt med tillatelse til: Handy Cross Runners