Hvordan kan man forutsi påmeldinger til løp?

Forutsi løpsregistreringer

Er det mulig å forutsi løpsregistreringer?

Vi vet at en av de største usikkerhetene for enhver løpsarrangør er å forutsi hvor mange deltakere som kommer til å melde seg på. Hadde det ikke vært flott om vi med en viss grad av nøyaktighet kunne forutsi hvor mange påmeldinger og dermed inntekter vi kan forvente? Hvis du kan forutsi antall påmeldte i løpet av påmeldingsperioden, kan du planlegge og bruke pengene bedre. Spesielt når det gjelder ting som medaljer, t-skjorter, goodiebags og til og med mat som må forhåndsbestilles i god tid før selve løpsdagen.

Hos RaceID har vi et vell av historiske registreringsdata, og vi jobber med nye funksjoner som skal hjelpe deg med å forutsi det endelige antallet deltakere. Denne bloggartikkelen gir den første indikasjonen på hvordan vi kan analysere dataene og også forutsi det endelige deltakerantallet.

Hvordan ser registreringstallene ut over tid?

Vanligvis åpner du påmeldingen lenge før løpet ditt. Dette er for å gi deg selv den beste sjansen til å nå et høyt antall deltakere. Det er imidlertid en tendens til at antallet påmeldinger er lavt i begynnelsen, og at påmeldingstakten øker etter hvert. De fleste løp får de fleste påmeldingene mot slutten av påmeldingsperioden. Det er derfor det er så vanskelig å forutsi utfallet på forhånd. Les mer om hvordan du håndterer etteranmeldinger her.  

Heldigvis har vi sett på dataene våre og kan se noen interessante trender. Spesielt har kumulative registreringer over tid en tendens til å være som en enkel polynomisk vekst. Et eksempel på et polynom er noe sånt som ligningen a*t2+b*t+c. (Vi bruker "t" i stedet for "x", da det for oss kan betraktes som "tid").

I dette tilfellet betyr sammenhengen at registreringsfrekvensen (antall registreringer per dag, uke eller måned) er proporsjonal med tiden. Med et polynom som passer best mulig, kan vi altså forutsi (med en viss nøyaktighet) antall registreringer på et gitt tidspunkt. Dette er svært nyttig når man skal forutsi det totale antallet påmeldinger på løpsdagen - og gjør det mulig for løpsarrangører å planlegge fremover.

Eksempler på vekst i løpsregistreringer

La oss se på to store løp på RaceID-plattformen:

Som du kan se av disse to eksemplene (2023), åpner begge løpene for påmeldinger ganske lenge før selve løpsdagen, men påmeldingene tar seg opp gradvis, og de fleste kommer i de to siste delene av påmeldingsperioden.

Legg merke til de 4 vertikale linjene. Dette er datoene for prisøkningene for disse løpene. Sammenlignet med disse ser vi en økning i antall påmeldinger rett før prisøkningen, spesielt i de to første påmeldingsperiodene. 

Ut fra tallene (så langt i 2022/2023) kan vi forutsi hvor mange registreringer som vil bli gjort innen registreringsfristen ved å tilpasse en trendlinje til de nåværende dataene. Det endelige tallet vil selvsagt avvike noe fra det forventede. Det bør imidlertid gi en god pekepinn på hva det endelige tallet vil bli. Begge trendlinjene i eksemplet ovenfor er polynomer med best mulig tilpasning.

Sammenligning av løpsregistreringer i 2022 og 2023 

Figuren nedenfor viser påmeldingsveksten for det samme rittet i 2022 (grønn) og 2023 (blå). Legg merke til at på grunn av pandemien ble løpet utsatt i to år, og påmeldinger ble overført - derfor er antallet påmeldinger ved "starten" av påmeldingsperioden i 2022 stort (og ikke null).

I dette eksemplet fra den virkelige verden kan vi se at veksten i registreringer kan beskrives ganske nøyaktig ved hjelp av de beste polynomkurvene. For både 2022 og 2023 er kurvene tredjegrads polynomer. Vi kan imidlertid se at 2023-registreringene skjer raskere (kurven er brattere). Positive nyheter for dette løpet! Selv om den faktiske størrelsen vil være mindre enn i 2022 på grunn av overførte registreringer fra de utsatte utgavene i 2020 og 2021. Vi kan også se at de små prisøkningene fører til at kurven "forskyves" mot venstre, noe som betyr flere tidligere påmeldinger.

Konklusjon

Veksten i antall påmeldinger til løp kan forutsies ganske nøyaktig ved hjelp av enkle kurver som passer best mulig. Hvis du er løpsarrangør, kan du ta utgangspunkt i historiske påmeldingsdata og plotte det kumulative påmeldingstallet mot tid (eller dato). Se på formen på datapunktene og tilpass en kurve til dem. Du kan bruke denne informasjonen til å lage prognoser for kommende løp, eller til og med til å sammenligne med andre løp i regionen din (hvis du deler data med løpsledervenner).

En positiv ting som er verdt å trekke frem i dataene vi ser hos RaceID, er at antall påmeldinger til løp ser ut til å øke raskere i 2023 enn i 2022. Dette viser at deltakerne endelig er på vei tilbake i "løpsmodus" etter pandemipausen!