Går det att förutse antalet loppanmälningar?

Förutsägelse av tävlingsregistreringar

Är det möjligt att förutse antalet loppanmälningar?

Vi vet att en av de största osäkerheterna för en lopparrangör är att förutse hur många deltagare som kommer att anmäla sig. Skulle det inte vara fantastiskt om man med viss precision kunde förutsäga antalet anmälningar och därmed få en siffra på förväntade intäkter? Att förutse antalet deltagare under anmälningsperioden skulle göra det möjlig att planera sitt lopp och sina kostnader mer exakt. Särskilt när det gäller tillbehör som medaljer, t-shirts, goodiebags eller till och med mat som ju måste förbeställas i god tid före själva loppdagen.

Vi har tillgång till en mängd historisk registreringsdata på RaceID och arbetar på att utveckla nya funktioner som kommer kunna hjälpa dig att förutse dina slutliga siffror. I den här bloggartikeln får du en första indikation på hur vi kan analysera data och även förutsäga antalet deltagare till ditt lopp.

Hur ser anmälningssiffrorna ut över tid?

Vanligtvis öppnar du anmälningar långt före tävlingen. Detta för att ge dig själv de bästa möjligheterna att nå ett stort antal deltagare. Antalet tenderar dock att förbli litet i början och registreringstakten fortsätter med tiden. De flesta lopp får in majoriteten av sina registreringar mot slutet av registreringsperioden. Det är därför det är så svårt att förutse resultatet i förväg. Läs mer om hur man hanterar sena registreringar här.  

Vi har analyserat data från RaceID plattformen och kan se några intressanta trender. Framförallt tenderar kumulativa registreringar över tid att vara som en enkel polynomial tillväxt. Ett exempel på polynom är något som liknar ekvationen a*t.2+b*t+c. (Vi använder "t" i stället för "x" eftersom det för oss kan betraktas som "tid").

I huvudsak innebär förhållandet i detta fall att registreringstakten (antalet registreringar per dag, vecka eller månad) är proportionell mot tiden. Med hjälp av ett polynom som passar bäst kan vi alltså förutsäga (med en viss noggrannhet) antalet registreringar vid varje given tidpunkt. Detta är mest användbart för att förutse det totala antalet registreringar på loppdagen - och gör det möjligt för lopparrangörer att planera i förväg.

Exempel på loppanmälningar över tid

Låt oss titta på två stora lopp på RaceID-plattformen:

Som du ser i dessa två exempel på lopp (2023) öppnar båda loppen för anmälan ganska långt före själva loppdagen men anmälningarna ökar gradvis och de flesta görs under de två sista delarna av anmälningsperioden.

Observera de fyra vertikala linjerna. Dessa är datum för prisökningarna för de här loppen. Om vi korrelerar med dem ser vi en ökning av antalet anmälningar strax före prishöjningen särskilt under de två första anmälningsperioderna. 

Utifrån siffrorna (hittills under 2022/2023) kan vi förutsäga hur många anmälningar som kommer att göras fram till sista anmälningsdatumet genom att anpassa en trendlinje till de aktuella datauppgifterna. Det blir uppenbart att den slutliga siffran kommer att skilja sig något från den förutspådda. Dock så bör den ge en god uppfattning om vad den slutliga siffran kommer att bli.

Jämförelse av loppanmälningar 2022 och 2023 

Figuren nedan visar anmälningsökningen för samma lopp från 2022 (grönt) och 2023 (blått). Observera att loppet på grund av pandemin sköts upp i två år och att anmälningarna överfördes - därför är antalet anmälningar i "början" av anmälningsperioden 2022 stort (och inte noll).

I detta exempel så kan vi se att ökningen av antalet anmälda ganska exakt kan beskrivas av de bäst lämpade polynomkurvorna. För både 2022 och 2023 är kurvorna tredje gradens polynomier. Vi kan dock se att anmälan för 2023 sker i snabbare takt (kurvan är brantare). Positiva nyheter för detta lopp! Även om den faktiska storleken kommer att vara mindre än 2022 på grund av överförda anmälningar från de uppskjutna upplagorna 2020 och 2021. Vi kan också se att de små prishöjningarna gör att kurvan "förskjuts" åt vänster, vilket innebär fler tidigare anmälningar.

Sammanfattningvis

Ökningen av antalet anmälningar till lopp kan förutsägas ganska exakt med hjälp av enkla kurvor som dessa. Om du är en lopparrangör så ska du ta dina historiska anmälningsuppgifter och rita upp det kumulativa antalet registreringar mot tiden (eller datumet). Titta på datapunkternas form och anpassa en kurva till dem. Du kan använda den här informationen för att göra prognoser för kommande lopp, eller till och med för att jämföra med andra lopp i din region (om du delar data med vänner som är lopparrangörer).

En positiv aspekt som vi vill lyfta fram med den data som vi på RaceID har tillgång till är att antalet loppanmälningar ser ut att öka snabbare 2023 än 2022. Det visar på att deltagarna äntligen börjar komma tillbaka till loppeventen efter pandemin!