Slik lanserer du et vellykket program for verving av deltakere til løpet ditt

3 deltakere i sykkelrittet

I dag vet vi alle at løp handler om mer enn bare å løpe i mål; det handler om fellesskap, felles opplevelser og spenningen ved å løpe. Hvis du arrangerer et løp og ønsker å øke deltakelsen, kan et godt gjennomført program for verving av deltakere være nøkkelen til fortsatt og bærekraftig vekst. 

I denne veiledningen beskriver vi hvordan du oppretter og implementerer et vellykket henvisningsprogram som ikke bare engasjerer eksisterende deltakere, men som også tiltrekker seg nye ivrige deltakere.

Hvorfor er et henvisningsprogram viktig?

Før vi går nærmere inn på de ulike trinnene, må vi først forstå betydningen av et anbefalingsprogram. Henvisningsprogrammer utnytter kraften i jungeltelegrafen og utnytter tilliten og innflytelsen til de nåværende deltakerne. Generelt sett, 92 % av forbrukerne stoler mer på anbefalinger fra venner og familie enn på andre former for reklame. Det betyr at et godt administrert henvisningsprogram kan utgjøre en enorm forskjell for antall deltakere og bunnlinjen.

Nå skal vi se nærmere på de praktiske trinnene for å sette i gang ditt eget program for verving av deltakere.

1. Forstå dine mest engasjerte deltakere

Begynn med å identifisere de mest dedikerte deltakerne - de som kommer tilbake år etter år - og analyser demografien og interessene deres. Denne innsikten vil hjelpe deg med å skreddersy verveinsentivene slik at de passer til deres preferanser, noe som sikrer et mer effektivt program. Er de mest dedikerte deltakerne for eksempel eliteløpere eller hobbytrenere? Hvis de er toppidrettsutøvere, kan det være lurt å fokusere insentivene på en bestemt type fartsutstyr eller lignende. 

2. Sett klare mål for henvisningsprogrammet

Definer målene for henvisningsprogrammet. Enten det dreier seg om å øke antall registreringer, øke engasjementet eller begge deler, vil klare, målbare mål være retningsgivende for innsatsen. Fastsett en tidsramme for testing av programmet og hvor lang tid det skal ta å nå disse målene, slik at du får en følelse av at det haster og at programmet har fokus. Eksempler på mål kan være å øke deltakelsen med en viss prosentandel fra henvisninger eller å få et visst antall henvisninger per måned. 

3. Undersøk konkurrentenes programmer 

Utforsk eksisterende verveprogrammer for deltakere fra andre løp. Analyser vellykkede elementer og mangler ved konkurrentenes programmer for å få verdifull innsikt. Bruk denne informasjonen til å videreutvikle og forbedre verveprogrammet ditt - du kan for eksempel få ideer til hvilke insentiver du kan gi og hvordan du kan markedsføre programmet. 

4. Velg attraktive insentiver

Et insentiv gjør et verveprogram mer effektivt - det betyr at du tilbyr deltakerne en gave eller rabatt i bytte mot den personen de verver (siden det genererer et salg for deg, vil du tjene på det). Tilby belønninger som er relevante for gruppen din. Eksempler på insentiver:

  • Rabatt på et annet løp du arrangerer
  • Rabatt for påmelding til neste års løp
  • Eksklusivt løpsutstyr som kun er tilgjengelig for disse ververne. 
  • Løpsrelaterte frynsegoder, for eksempel premiummåltider, gratis transport eller rabatter på overnatting.

Nøkkelen er å gjøre insentivene attraktive nok til å motivere både ververe og nye deltakere til å delta. Det er vanligst å gi insentivet til den som verver, men du kan også gi et insentiv (vanligvis en mindre versjon) til den som melder seg på. 

5. Lag en strømlinjeformet prosess for registrering og innløsning av insentiver.

Forenkle registreringsprosessen for ververe og deres rekrutter. Det finnes ulike verveverktøy du kan bruke for å forenkle prosessen. Noen ganger kan registreringsplattformen din tilby en vervefunksjon som du kan bruke. Du kan også organisere deg med kupongkoder. Du kan f.eks. opprette en unik kupongkode for hver person som ønsker å verve, og deretter kan du se hvor mange som har brukt koden, finne ut hvor mange deltakere hver enkelt verver har rekruttert og fordele insentivene deretter. Gi tydelige instruksjoner til både ververe og rekrutterte deltakere. 

En viktig del av dette er også å sørge for at du har en en svært smidig registreringsprosess slik at du ikke mister noen ivrige deltakere på grunn av tekniske problemer når du prøver å registrere deg.

6. Markedsfør henvisningsprogrammet ditt

Bruk ulike markedsføringskanaler for å spre budskapet om programmet. Bruk sosiale medier, e-postkampanjer og løpsnettstedet til å lage visuelt tiltalende reklamemateriell. Jo mer oppmerksomhet verveprogrammet får, desto større er sannsynligheten for at deltakerne legger merke til det.

Oppmuntre til interaksjon mellom deltakerne gjennom sosiale medier. Skap en følelse av fellesskap og kameratskap blant ververne. Fremhev suksesshistorier og vitnesbyrd for å inspirere andre til å bli med i løpet.

En god idé, i hvert fall i starten av verveprogrammet, er å bare invitere de mest engasjerte deltakerne for å sikre at de er villige og ivrige etter å gjøre en innsats for deg. Senere kan du for eksempel legge til informasjon i registreringsbekreftelsen. 

7. Overvåk og juster henvisningsprogrammet

Ta i bruk sporingsverktøy for å overvåke hvor vellykket henvisningsprogrammet er. Evaluer jevnlig data om registreringer og deltakerengasjement. Vær forberedt på å justere programmet basert på tilbakemeldinger og resultatmålinger for å sikre kontinuerlig suksess. Kanskje trenger du et sterkere insentiv eller en mer effektiv måte å rekruttere medlemmer på! 

 

Vi håper denne veiledningen har inspirert deg til å starte ditt eget verveprogram. Husk at det beste er å komme i gang med noe enkelt, og så justere og finjustere underveis til du har nådd målene dine. Lykke til! 

PS. Hvis du trenger generelle tips om løpsmarkedsføring og kommunikasjon, sjekk dette innlegget.