Kan du få støtte til å arrangere et løp? 

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan du kan få finansiering til å arrangere et utendørs utholdenhetsløp, enten det dreier seg om løp, maraton, 5 km, sykkelløp, triatlon, svømming eller OCR. 

Felles for alle utholdenhetsløpene er at de fremmer fysisk aktivitet i et fellesskap. Disse aspektene ved arrangementene våre kan gjøre dem til interessante kandidater for ulike tilskuddsordninger som fokuserer på å bygge aktive lokalsamfunn, ser etter helsegevinster i regioner eller ønsker å fremme fysisk aktivitet på ulike måter. Vi gir deg noen tips til hvordan du kan komme i gang hvis du ønsker å arrangere et stort arrangement, men ikke finner midler til det. 

Du kan alltid starte et løp uten store ressurser

Å arrangere et arrangement i mindre skala kommer selvsagt ikke til å gjøre et innhugg i lommeboken din (planlegg og budsjetter med denne Kalkulator for løpskostnader). Du kommer langt med små midler og tid til prosjektet. Men kanskje du har lyst til å starte et stort prosjekt, en serie løp eller en global turne med mål om å hjelpe folk til å være aktive - i så fall kan du trenge litt hjelp på veien.

Se etter offentlige og lokale tilskudd

I noen land eller lokalsamfunn kan det være mulig å få offentlig støtte fra staten eller myndighetene. Sjekk om byen, kommunen, lokalsamfunnet og landet ditt har offentlige tilskudd som myndighetene kan gi til arrangementer som er til nytte for lokalsamfunnet. Siden du alltid kan hevde at et løp er helsebringende fordi du får mosjon, har du et godt argument for å forbedre folkehelsen. Andre fordeler for lokalsamfunnet er at man knytter kontakter og bygger nettverk, noe som er en naturlig fordel når folk driver med idrett sammen. 

Disse tilskuddene kan dessverre ofte være vanskelige å finne. Søk på Google etter stipender i byen eller tettstedet ditt, og spør rundt for å få anbefalinger. 

Private tilskudd fra bedrifter 

Den andre typen tilskudd er private, f.eks. fra store selskaper som ønsker å bruke noe av overskuddet sitt på lokalsamfunnet (og sannsynligvis også skape sosial goodwill for varemerket sitt som en del av markedsføringsstrategien). Et eksempel er Nike og deres Community Impact Fund både i Europa og USA. Her er er et eksempel på et prosjekt som Nike driver i Oregon i USA.

Se deg rundt i ditt idrettsmiljø for å finne ut om det finnes tilskudd eller finansiering - noen ganger gir organisasjonsledd i ulike idretter støtte til å organisere arrangementer, spesielt hvis det dreier seg om ungdomsaktiviteter. 

Hvis du er en kvinnelig løpsleder som tar sikte på å bygge opp et selskap for ditt arrangementstiltak, kan du også sjekke om det finnes tilskudd på IFW passer for prosjektet ditt.

Finn finansiering til arrangementer i USA

I USA finnes det flere nettsteder der du kan søke etter relevante, for det meste private, stipender, f.eks. FundnetServices for eksempel.

Et annet nettsted (med en del informasjon, men uten skikkelig design) er Tilskudd til USA, eller mer spesifikt for sport og rekreasjon.

Finn finansiering til arrangementer i Europa

Europakommisjonen Europakommisjonen tilbyr noen ganger støtte til organisering av ideelle idrettsarrangementer. Du kan også se etter ulike finansieringsprosjekter i Europa: https://sport.ec.europa.eu/funding.

Det er flere prosjekter og plattformer under utvikling for å koble sammen søkere og organisasjoner, så hold utkikk etter flere nettsteder som gjør det enklere å søke. Et eksempel er European Sports Connected.

Finn ditt eget partnervaremerke og bygg et kappløpsprosjekt sammen 

Et annet alternativ som kanskje krever litt mer innsats fra din side, er å samarbeide med en merkevare om å arrangere et ideelt eller profittbasert arrangement. Du kan samarbeide om å gjennomføre arrangementet og skape goodwill for et veldedighetsmerke ved å organisere et komplett non-profit-arrangement. Du kan også gjøre løpet til en forretning, et profittprosjekt for varemerket og deg selv, der idrettsmerket eller lignende får fordelene ved å markedsføre arrangementet til et relevant publikum, mens du tar deg av logistikken og formatet. Vurder også å få en merkevare som hovedsponsor. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du skaffer sponsorer til utendørs utholdenhetsløp.

Husk å sette av noen timer til å forberede eventuelle søknader om støtte. De fleste stipender krever at du sender inn en lang søknad som omfatter en beskrivelse av raseprosjektet og en presentasjon. Det kan ta litt tid i starten, men hvis du forbereder én presentasjon, kan du bruke den til mange ulike søknader. 

Har du flere tips til hvordan du kan få tilskudd eller finansiering til et løp? Gi oss beskjed!