Fordelene med Cross Marketing for løpsdirektører

Kryssmarkedsføring, også kjent som samarbeidsmarkedsføring, er en markedsføringsstrategi som innebærer at to eller flere bedrifter samarbeider om å markedsføre sine produkter eller tjenester. Denne typen markedsføring har blitt stadig mer populær de siste årene, ettersom bedrifter leter etter innovative måter å nå ut til nye kunder og utvide sin rekkevidde på. I denne artikkelen skal vi se nærmere på fordelene med kryssmarkedsføring og gi konkrete eksempler på løp som har hatt gjensidig nytte av denne typen markedsføring. 

For mange løpsdirektører ligger kryssmarkedsføring ved siden av sponsing, men glem ikke at du også kan kryssmarkedsføre løpene dine med andre lokale arrangementer i regionen din.. For det meste konkurrerer dere ikke om de samme deltakerne (med mindre det er samme helg) - så sørg for at deltakerne kan glede seg over de andre arrangementene og begivenhetene i regionen din (og sørg for at de også markedsfører løpet ditt)!

De tre viktigste fordelene med kryssmarkedsføring

1. Tilgang til et bredere publikum: 

Når bedrifter samarbeider om markedsføringstiltak, har de mulighet til å nå ut til et større publikum enn de ville klart på egen hånd. Dette kan være spesielt gunstig for mindre bedrifter som kanskje ikke har ressurser eller budsjett til å nå ut til et stort publikum gjennom tradisjonelle markedsføringskanaler.

2. Økt merkevarekjennskap: 

Kryssmarkedsføring bidrar også til å øke merkevarekjennskapen for begge virksomhetene som deltar i samarbeidet. Ved å samarbeide kan bedriftene utnytte hverandres eksisterende kundebaser og nå ut til nye kunder som kanskje ikke har vært kjent med deres merkevare tidligere.

3. Kostnadseffektiv markedsføring:

Samarbeid om markedsføringstiltak kan også være en kostnadseffektiv måte for bedrifter å markedsføre sine produkter og tjenester på. Ved å dele på kostnadene for markedsføringsmateriell og markedsføringsaktiviteter kan bedrifter spare penger og maksimere markedsføringsbudsjettet.

To casestudier som beskriver fordelen med kryssmarkedsføring

New York City Marathon og Airbnb:

Helt tilbake i 2016 ble New York City Marathon et samarbeid med Airbnb for å tilby løpsdeltakerne rabatterte overnattingstilbud gjennom Airbnb-plattformen. Dette samarbeidet ga ikke bare løperne et praktisk og rimelig sted å bo under løpet, men bidro også til å øke merkevarekjennskapen til både New York City Marathon og Airbnb.

TransRockies Run og Grand to Grand Ultra: 

Disse to løpene er begge flerdagers etapperitt som finner sted i forskjellige deler av verden (TransRockies i Colorado, USA og Grand to Grand i Utah, USA). Til tross for forskjellene markedsfører de hverandre på nettsider og i sosiale medier, i erkjennelsen av at mange terrengløpere er interessert i å delta i begge typer arrangementer.

Konklusjon

Kryssmarkedsføring er en effektiv markedsføringsstrategi som kan hjelpe bedrifter med å nå ut til nye kunder, øke merkevarekjennskapen og spare penger på markedsføringstiltak. Ved å samarbeide med andre virksomheter kan organisasjoner utnytte hverandres ressurser og styrker for å skape gjensidig fordelaktige partnerskap. Løpseksemplene vi har gitt, viser hvordan kryssmarkedsføring kan implementeres med suksess i sportsbransjen, men denne strategien kan brukes i en rekke bransjer og virksomheter - kom i gang med kryssmarkedsføring i dag!