Deltagarundersökning motionslopp 2023: Vad vill deltagare ha i ett lopp?

Följande artikel är resultatet av två undersökningar, den ena gjordes 2022 och den andra i början av detta år, 2023. Vi jämför resultaten från den äldre undersökningen med den nya och drar några intressanta slutsatser om hur deltagarnas preferenser har förändrats och presenterar de slutsatser du som arrangör kan dra av dessa lärdomar. 

För att se den fullständiga rapporten om deltagarundersökningen 2022, gå till den här artikeln.

För att börja med RaceID-deltagarrapporten för 2022, så var en av frågorna; 

Vilken storlek på lopp är du mest intresserad av att delta i?

Slutsatser

Vid den tidpunkten (med nuvarande globala förhållanden) sökte de flesta deltagarna efter mindre, mer lokala och (förmodligen) billigare tävlingar att delta i - vilket också kan förklara varför det inte fanns någon stark trend i att det genomsnittliga värdet av anmälningar ökade.

Lärdomar för lopparrangörer

Om du arrangerar ett stort lopp men funderar på att starta ett mindre, mer lokalt lopp är det fortfarande ett bra tillfälle att göra det. Och för dem som redan organiserar lokala lopp - ta vara på den lokala atmosfären! Även om det internationella resandet har öppnats upp igen, söker deltagarna fortfarande tävlingar som ligger närmare hemmet. 

Hur hittar deltagare sitt nästa lopp?

Slutsatser

Många använder online-kalendrar och sociala medier, men inte så många använder RaceID-appen för tillfället. Det visar dock på den potential som appen har att ersätta dessa (folk har oftast telefonen framme ändå när de är på sociala medier). Se den här artikeln som analyserar data om appanvändning och registreringskonverteringar. Rekommendationer från vänner är också höga.

Lärdomar för lopparrangörer

Se till att du är aktiv på sociala medier och har en marknadsföringsplan för varje plattform du har ett konto på. Se också till att ditt lopp är representerat och uppdaterat i relevanta loppkalendrar (Här finns en lista över vilka som är bra att vara med i).. Fundera också på hur du kan uppmuntra referrals bland dina befintliga deltagare.

Vad är det viktigaste med loppanmälan?

Sammanfattningvis

Säkerhet och enkelhet är de viktigaste aspekterna under registreringsprocessen.

Lärdomar för lopparrangörer

Välj en pålitlig anmälningsplattform som har hög säkerhet och som har ett enkelt och smidigt system för dina deltagare. Om gränssnittet ser bra ut och det finns en app är det ännu bättre!

Extra tillägg i anmälan - är de värt det?

T-shirts, medaljer och varor:

Sammanfattningvis

De flesta köper en t-shirt, medalj eller liknande - om loppet är speciellt eller om priset är rimligt. Vissa väljer att inte göra det om de får möjlighet, men det är också okej - det sparar på din budget och det är mindre troligt att du har extra t-shirts eller liknande kvar i slutet (deltagare som köper ateraljer är mer benägna att dyka upp).

För en mer djupgående analys av frågan om att göra medaljer och t-shirts frivilligt, gå till det här inlägget.

Kompensation av koldioxidutsläpp

Ytterligare uppgifter från Icebug Experience West Coast Trail 2022 (på RaceID): arrangörerna lade till "Klimatkompensation" (med olika valmöjligheter beroende på typ av resa till loppet) vid registreringen, och såg ett 35-procentigt utnyttjande av alternativet (263 av 737 deltagare valde att kompensera för sina koldioxidutsläpp från resan till loppet).

Slutsatser

80 % av deltagarna i undersökningen skulle, eller skulle överväga att kompensera sina koldioxidutsläpp i samband med loppet. Deltagarna känner ett ansvar och är uppenbarligen villiga att betala för detta vid registreringen. Konverteringen förExperience West Coast Trail (2022) var lägre, men detta är bara en datapunkt och de kanske inte övertygade deltagarna om metoden eller prissättningen.

Återbetalningsskydd

För att ge en bild av sammanhanget: Refund Protect är en typ av "extra" som lopp -arrangörer kan välja att lägga till i registreringsformuläret för lopp . Deltagaren kan välja att betala 10 % extra för att täcka en "återbetalningsförsäkring" av sin registreringsavgift. De kan kräva tillbaka sin registrering om de inte kan delta i lopp (av givna giltiga och bevisbara skäl, inklusive Covid19). Arrangörerna får fortfarande avgiften, även om deltagaren begär återbetalning, så det är en vinst för alla.

Vi tittade på våra uppgifter under det senaste året (inklusive "slutet" av Covid 19-pandemin).

Refund Protect köptes 30.5% av fallen (i genomsnitt).

Sammanfattningvis

Nästan 1 av 3 deltagare är intresserade av att köpa Refund Protect! Detta är ett betydande antal, även om Covid19-pandemin kan ha ökat intresset. Vi måste följa detta ytterligare under de kommande månaderna och åren och se om denna trend håller i sig.

Lärdomar för arrangörer

Om loppet är speciellt för deltagarna, kommer folk att vilja ha en t-shirt (eller medalj). Annars måste du se till att det erbjuds till ett överkomligt pris. Om du gör det frivilligt kommer antalet sålda produkter att minska - men det kan öka deltagarnas upplevelse - särskilt för dem som inte vill ha några saker. Du får också ett exakt antal som du måste beställa.

Att erbjuda en koldioxidkompensation är också en bra idé, men gör din efterforskning och sätt rätt pris (och var öppen!). Att ge deltagarna möjlighet att köpa ett återbetalningsskydd kan också vara ett relevant tillägg i anmälan.

Vi hoppas att du tyckte att dessa insikter var användbara! För att hålla dig uppdaterad om lopptrender, nyheter och sätt att optimera ditt lopp, se till att du prenumererar på nyhetsbrevet för arrangörer som kommer varannan vecka.