Trafikverket i Sverige innfører strengere regler for kappløp

Fra og med 1. januar innfører Trafikverket en ny tilnærming til logistikken rundt løp som arrangeres på eller krysser offentlig vei. Det er ingen lovendring, men i stedet for at løpsarrangøren selv er ansvarlig for sikkerhet, skilting og trafikkavvikling, vil Trafikverket selv ta seg av disse oppgavene mot en kostnad for arrangøren. Det pågår forhandlinger om et revidert forslag, og det forventes en endelig avgjørelse innen 31. mars 2022.

Kort fortalt må du som arrangør søke om å få arrangere løpet, få godkjenning fra fylkeskommunen og Trafikverket, og betale en avgift til Trafikverket for at de skal komme og håndtere logistikken og trafikkavviklingen under løpet. Du kan ikke sette opp egne skilt på veien uten tillatelse, og du kan ikke lenger dirigere trafikken med noen funksjonærer, men dette kan kun gjøres av politiet og under Trafikverkets ansvar.

Det er ingen endringer i hvordan du søker om tillatelse til løpet ditt, men du søker som tidligere via fylkesnemnda.

Har prosessen for å søke om tillatelse til mosjonsløp endret seg?

Nei, du bekrefter som vanlig med Länsstyrelnsen i god tid om tillatelse til å arrangere et arrangement eller en offentlig forsamling. Mer informasjon om hvordan du søker om tillatelse finner du her. Hvis arrangementet innebærer at en offentlig vei tas i bruk, sender länsstyrelsen en henvisning til Trafikverket, som i sin tur gir tillatelse til å avholde arrangementet i henhold til vegloven. Kostnadene knyttet til håndtering av veilogistikken faktureres direkte fra Trafikverket. For å klargjøre dette, se uttalelsen fra Tullverket nedenfor:

"Vi vil være tydelige på at det ikke er snakk om noen nye regler. I forbindelse med gjennomgangen av tidligere arbeidsmetoder har det kommet frem at det var mangler som måtte justeres. Det som er nytt, er at Trafikverket ikke lenger kommer til å ansette arrangører eller instruere arrangører om å kontakte Trafikverkets entreprenører direkte for ting som vegbestyreren er ansvarlig for i henhold til vedtektene, og at eventuell fakturering kommer til å skje fra Trafikverket, ikke direkte fra Trafikverkets entreprenør."

- Talsmann fra Trafikverket på et møte med det svenske sykkelforbundet. 

Kan jeg sette opp egne skilt rettet mot deltakerne på veiene under løpet?

Nei, det er ulovlig å sette opp egne skilt på veiene med mindre du har tillatelse. Du kan imidlertid søke om en slik tillatelse i henhold til trafikkloven. Hvis du går i dialog med Statens vegvesen (Trafikverkets regioner), kan du få tillatelse til å sette opp skilt rettet mot deltakerne i arrangementet. Vær tydelig på hva du vil gjøre, og sørg for å være ute i god tid.

Må søknaden om etappeløp sendes inn tidligere enn vanlig med den nye tilnærmingen?

Trafikverket anbefaler å søke om tillatelse fra Länsstyrelsen i god tid, 4 måneder før løpet. Denne anbefalingen er uendret, og Trafikverket understreker at det er opp til Länsstyrelsen i første omgang, og at Trafikverket ikke vil gjøre sin del før Länsstyrelsen er ferdig med sin behandling. De oppfordrer til at en tidlig og god dialog er nøkkelen til at et vedtak kommer tilbake til arrangøren i god tid. Så sørg for at du har søknaden ute senest 4 måneder før løpet!

Hvor mye må jeg betale Trafikverket for deres tjenester under løpet?

Det er ikke publisert noen offisiell pris eller retningslinjer for hva denne tjenesten vil koste. Det avhenger selvsagt av hvor stort løpet er, hvor lenge det varer og hvor stor del av strekningen som skal overvåkes. Avgjørelsen om hvilken kostnad arrangøren skal bære, er imidlertid ikke helt avgjort ennå - etter klager fra blant annet Riksidrettsforbundet pågår det for tiden en utredning av hvordan denne delen av tilnærmingen skal håndteres, fordi en økt kostnad for trafikksikkerhet vil føre til at mange løp og foreninger får problemer med å arrangere løpene sine. Cykelförbundet, sammen med andre idrettsforbund, fortsetter dialogen, og du kan følge utviklingen på deres hjemmeside.

Hvis du vil ha svar på flere spørsmål om emnet, anbefaler vi at du leser oppsummeringen fra det svenske sykkelforbundetsinformasjonsmøte der de fikk direkte informasjon fra Trafikverket. Det er relevant informasjon for andre idretter som arrangerer landeveisritt, ikke bare sykling. Det svenske friidrettsforbundet har også publisert informasjon om de nye trafikksikkerhetsreglene på sin hjemmeside.