Trafikverket inför tuffare arbetssätt för motionslopp på allmän väg

Från och med 1 januari inför Trafikverket ett nytt tillvägagåmgssätt för hur logistiken kring lopp som hålls på, eller korsar, en allmän väg. Det är ej någon uppdatering av lagen, men istället för att lopparrnagörer själv ansvarar för säkerhet, skyltning och trafikdirigering så kommer Trafikverket ta hand om dessa uppgifter själva till en kostnad för arrangören. Förhandlingar pågår fortafrande med ett omarbetat förslag, och ett slutgiltigt beslut förväntas komma 31 Mars 2022.

Kort sagt, som arrangör måste du ansöka om att få hålla loppet, få godkänt av länsstyrelsen samt från Trafikverket, och betala en avigt till Tarfikverket för att de skall komma och hantera logistiken och trafikdirigeringen under ditt lopp. Du kan inte sätta upp egna skyltar på vägen utan tillstånd och kan inte längre dirigera trafik med enga funktionärer, utan detta kan endast göras av polis och under Trafikverkets ansvar.

Ingenting förändras angående hur du ansöker om tillstånd för ditt lopp, utan ansök som du tidigare gjort via Länsstyrelsen.

Har processen för att ansöka om tillstånd för motionslopp ändrats?

Nej, du ansäker fortfarande som vanlit hos Länsstyrelnsen i god tid, om tillstånd att annordna ett evenemang eller offentlig sammanställning. Mer info om hur du ansöker om tillstånd finns här. Om evenemanget innefattar ockupering av någon allmän väg, skickar länsstyrenlesen en remiss till Trafikverket, som i sin tur ger godkännande att hålla evenemanget enligt Väglagen. För konstnaderna relterade till skötandet av väglogistiken kommer du faktureras direkt av Trafikverket. För att förtydliga, se nedan uttalande från Tarfikverket: 

"Vi vill vara tydliga med att det inte är frågan om några nya regler. I samband med översyn av tidigare arbetssätt har framkommit att det funnits brister vilka varit nödvändiga att justera. Det som är nytt är att Trafikverket inte längre kommer att anlita arrangörer eller hänvisa arrangörer att kontakta Trafikverkets entreprenörer direkt för sådant som väghållaren är ansvarig för enligt författningar samt att eventuell fakturering sker från Trafikverket, inte direkt från Trafikverkets entreprenör.”

- Talesman från Trafikverket vid ett möte med Svenska Cykelförbundet. 

Kan jag sätta upp egna slyltar riktade till deltagarna på vägar under loppet?

Nej, det är olagligt att sätta upp egna skyltar på vägar om du inte har tillstånd. Du kan dock ansöka om ett sådant tillstånd under Trafiklagen. Om du startar en dialog med Väghållningsmyndigheten (Trafikverkets regioner), kan du få tillstånd att sätta upp skyltar som riktar sig till deltagarna i arrangemanget. Var tydlig med vad du vill göra, och se till att vara ute i god tid.

Måste ansökan om att arrangera lopp lämnas in tidigare än vanligt med de nya tillvägagångsättet i kraft?

Trafikverket rekommenderar att ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen i god tid, 4 månader innan loppet. Denna rekommendation är oförändrad, och Trafikverket bestryker att det är upp till Länsstyrelsen i första hand, och att Trafikverket ej an göra sitt förrän Länsstyrelsen är klara med sin handläggning. De uppmanar att hålla en tidig och god dialog är nyckeln för att ett beslut skall komma tillbaka till arrangören i god tid. Så se till att ha din ansökan ute senast 4 månader innan loppet!

Hur mycket kommer jag att bevhöva betala Trafikverket för deras tjänster under loppet?

Inga officiella priser eller riktlinjer har offentliggjorts om vad tjänsten kommer att kosta. Det beror naturligtvis på hur stort ditt lopp är, hur länge det pågår och hur mycket av den väg du använder för loppet som behöver övervakas. Beslutet om vilken kostnad som arrangör ska stå för har dock ännu inte helt fastställts - efter klagomål från bland annat Riksidrottsförbundet pågår för närvarande en utredning om hur denna del av tillvägagångssättet ska hanteras, eftersom en ökad kostnad för trafiksäkerheten skulle orsaka många lopp och föreningar svårigheter att organisera sina lopp. Cykelförbundet fortsätter tillsammans med andra idrottsförbund dialogen och du kan följa utvecklingen på deras hemsida.

Om du vill ha svar på fler frågor i ämnet rekommenderar vi att du läser sammanfattningen från Svenska Cykelförbundets informationsmöte där de fick direkt information från Trafikverket. Det är relevant information för andra idrotter som arrangerar väglopp, inte bara cykling. Svenska Friidrottsförbundet har också publicerat information om de nya trafiksäkerhetsreglerna på sin hemsida.