Hur Man Ansöker om Tillstånd för Motionslopp i Sverige

Eine Sache, die man sich wünschen kann, ist, dass man alle Arten von Abenden, die auf öffentlichen Plätzen im Land veranstaltet werden, ausrichten kann. Detta gäller ven motionslopp, i alla sporter så som löplopp, cykellopp, simlopp och triathlonlopp. 

In diesen Artikeln finden Sie eine Reihe von Tipps, wie Sie Ihr Geld verdienen können. 

Sök Tillstånd hos Polisen för Motionslopp & Idrottsevenemang

Det är framförallt hos Polisen du måste ansöka om tillstånd för motionslopp som hålls på offentlig plats. Det räknas som en allmän sammankomst, och det är detta du söker tillstånd för, under kategorin Idrottsevenemang. 

När behövs då tillstånd av Polisen? Kvoterat från ansökningshemsidan; "Om ett idrottsevenemang anordnas för allmänheten eller om allmänheten har tillträde till det är det fråga om en offentlig tillställning. Du behöver tillstånd för att anordna ett sådant evenemang på en offentlig plats. Idrottsanläggningar, exempelvis arenor, räknas vanligtvis inte som offentlig plats. För idrottsevenemang på idrottsanläggningar krävs därför inget tillstånd från polisen, istället ska en anmälan göras till polisen om att evenemanget ska äga rum."

Eftersom motionslopp oftast äger rum utomhus, behövs nästan alltid ett tillstånd för dessa event. Det finns inga direkta rekommendationer på maxantalet deltagare för att en Polisansökan skall krävas. Vi rekommenderar att du skickar in en för alla typer av lopp (så länge det ej är en löpgrupp eller träningspass!) så att du är på säkra sidan. 

Hur Långt Innan Loppet Behöver jag Söka Tillstånd? 

Särskilt om det är ett större evenemang, så rekommenderas att skicka in ansökan senast 4 månader innan evenemanget. I dessa tider är ofta handläggningstiden längre - så om möjligt, försök få in din ansökan ännu tidigare än detta. 

Vart Söker jag Tillstånd för Motionslopp? 

Polisen har en e-tjänst för ansökningar, som du kan nå här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/. Sie können auch in einem Formular skriva ut och skicka in en blankett.

I länken ovan ser du också vad du måste skicka med i ansökan, så som: 

  • Adressen/Plätze där loppet hålls.
  • Kartskiss eller karta - alltså en överblick av loppets bana
  • Antal personer du tror kommer att samlas (inkludera deltagare, åskådare och personal)
  • Om det är en större lopp så måste du även skicka in en säkerhetsplan. 

På blanketten och Polisens hemsida finns utförlig information om hur du slutför processen och vilka dokument du måste skicka med: 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/sok-tillstand-for-idrottsevenemang/

Wie viel kostet es, wenn man einen Antrag stellt? 

Die Kosten für die Beantragung des Idrottsevenemang variieren je nach Art des Antrags und der Dauer des Verfahrens, wobei die polnische Behörde mindestens 870 Kronen zahlt. 

Weitere Informationen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/sok-tillstand-for-idrottsevenemang/

Tillstånd hos Länsstyrelsen & Trafikverket för Lopp som hålls på Allmän Väg 

Om ditt lopp inkluderar delar av banan eller hela banan på en väg, så måste du även få tillstånd hos länsstyrelsen och Trafikverket. 

"För att anordna en tävling med fordon på väg krävs tillstånd av länsstyrelsen. Som fordon räknas bland annat den som åker skidor eller cyklar. Se 3 kap 84 § trafikförordningen (1998:1276)," säger lagen. 

Om ditt lopp hålls på allmän väg bör din ansökan ha inkommit minst fyra månader i förväg, enligt Polisens hemsida. Vanligtvis gör du fortfarande ansökan via Polisen för hela processen. 

Lycka till med din ansökan, och tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp med ditt lopp på något sätt!